Có thể hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp nào?

Có thể hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp nào?

Có thể hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp nào?

Luật Tiền Phong – không phải hợp đồng dân sự nào sau khi được giao kết cũng thực hiện được. Pháp luật quy định về trường hợp hủy bỏ hợp đồng. Vậy hợp đồng có thể hủy bỏ khi nào?

1.  Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng

Theo quy định Bộ luật dân sự 2015 các trường hợp hủy bỏ hợp đồng đó là:

–  Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;

–  Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

–  Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ:

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng.

–  Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện:

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng
Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng

–  Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng:

Trường hợp một bên làm mất, làm hư hỏng tài sản là đối tượng của hợp đồng mà không thể hoàn trả, đền bù bằng tài sản khác hoặc không thể sửa chữa, thay thế bằng tài sản cùng loại thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng.

–  Trường hợp khác do luật quy định.

Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng nhưng vẫn có nghĩa vụ phải báo cho bên kia biết về việc sẽ hủy hợp đồng này. Nếu việc không thông báo mà gây ra thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.

2.  Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng

–  Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ các thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.

–  Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.

–  Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện cùng một thời điểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

–  Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.

–  Việc giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này và luật khác có liên quan quy định.

–  Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ theo quy định pháp luật thì bên hủy bỏ hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

Luật Tiền Phong tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý. Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi theo số 1900 6289 để được tư vấn pháp luật cũng như hỗ trợ dịch vụ pháp lý.

Trân trọng!

Comments

comments

Viết một bình luận