Điều kiện tách thửa đất ở tỉnh Hà Tĩnh?

Điều kiện tách thửa đất ở tỉnh Hà Tĩnh?

Câu hỏi:
 
Tôi sinh sống ở Hà Tĩnh và có mảnh đất là đất ở có diện tích 400m2 ở đây. Hiện nay, tôi muốn tách đôi thửa đất đó để làm nhà cho con trai tôi. Xin hỏi luật sư tôi có được tách thửa mảnh đất này không, thủ tục như thế nào?
dieu-kien-va-thu-tuc-tach-thua
Luật sư tư vấn:
 
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đất đai đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:
 
Điều kiện tách thửa đất ở tỉnh Hà Tĩnh (hình minh họa)
 
Thứ nhất, điều kiện tách thửa đất ở tỉnh Hà Tĩnh
 
Để được tách thửa đất ở bạn cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Đảm bảo diện tích đất tối thiểu theo quy định:
Căn cứ Điều 8, quyết định số 72/2014/QĐ-UBND quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định diện tích thửa đất ở tối thiểu sau khi tách thửa ở Hà Tĩnh là:
– Đối với khu vực đô thị là 40m2.
– Đối với khu vực nông thôn có vị trí bám đường quốc lộ, tỉnh lộ là 60m2
– Đối với khu vực nông thôn còn lại thì diện tích đất tối thiểu là 75m2.
Diện tích tối thiểu theo quy định trên không tính phần diện tích đất nằm trong chỉ giới hành lang bảo vệ công trình công cộng.
+ Đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất: nếu thửa đất của bạn thuộc khu vực phải thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đã có quyết định thu hồi đất thì bạn sẽ không được tách thửa.
Trường hợp thửa đất của bạn thuộc khu khu quy hoạch đô thị có quy chế quản lý đô thị riêng thì việc tách thửa áp dụng theo quy chế quản lý đô thị.
+ Khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có lối đi ra đường công công và có kính thước cạnh tối thiếu là :
– Đối với khu vực đô thị có kích thước cạnh tối thiểu là 4m;
–  Đối với khu vực nông thôn có kích thước cạnh tối thiểu là 5m.
Như vậy, trong trường hợp này diện tích đất của bạn là 400m2 sau khi tách đôi thì diện tích của thửa đất còn lại và thửa đất mới là 200m2 nên đã đảm bảo diện tích đất tối thiểu. Do đó, nếu bạn đáp ứng các điều kiện còn lại theo quy định của pháp luật thì bạn sẽ được phép tách thửa đất.
 
Thứ hai thủ tục tách thửa đất:
 
Việc tách thửa đất được thực hiện như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 75 nghị định 43/2014/NĐ-CP trình tự thủ tục tách thửa đất như sau:
– Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa đất.
– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Thứ ba, hồ sơ đề nghị tách thửa đất:
Căn cứ  Điều 9 thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính thì hồ sơ tách thửa đất bao gồm các giấy tờ sau:
– Đơn đề nghị tách thửa.
– Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.
Căn cứ pháp lý:
Điều 75 nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đất đai.
Điều 9 thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.
Điều 8, Điều 9 quyết định số 72/2014/QĐ-UBND quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 24 tháng 10 năm 2014.

Comments

comments

Viết một bình luận