• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

(Luật Tiền Phong) – Hiện nay, giá trị quyền sử dụng đất được sử dụng rất phổ biến để làm vốn góp doanh nghiệp. Đây là loại vốn góp đặc biệt do tài sản được dùng để góp vốn là quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi chuyển nhượng loại vốn góp này, doanh nghiệp phải lưu ý các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục chuyển nhượng. Trong bài viết này, Luật Tiền Phong sẽ cung cấp thông tin về thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.

Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

1.  Quy định về chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất

Khái niệm của giá trị quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 20 Điều 3 Luật Đất Đai 2013, cụ thể giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.

Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP) quy định về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất như sau:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của những doanh nghiệp sau:

–    Doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

–   Doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.

–   Doanh nghiệp, các thành viên là chủ sở hữu doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn đầu tư phải xác định phần vốn là giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị vốn chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

–   Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất do nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 169 của Luật đất đai có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 183 của Luật đất đai.

2.  Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Đối với người có trách nhiệm nộp hồ sơ: Căn cứ theo Khoản 2 Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP) thì chủ thể có quyền nộp hồ sơ chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất là doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp đồng thời là chủ sở hữu vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất được chuyển nhượng hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư cần chuyển nhượng.

Đối với nơi nộp hồ sơ: người có trách nhiệm nộp hồ sơ nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo Khoản 2 Điều 60 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn về Luật Đất Đai thì đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì người có trách nhiệm nộp hồ sơ tùy thuộc vào từng chủ thể mà nộp hồ sơ ở nơi khác nhau, cụ thể:

–   Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

–   Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Đối với trường hợp đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Trường hợp hộ gia đình , cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với cơ quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT thì nếu văn phòng đăng ký đất đai thực hiện kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện việc chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất thì sẽ thực hiện các công việc sau:

–   Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính;

–   Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;

–   Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật thông tin chuyển nhượng vốn góp vào hồ sơ địa chính hoặc Giấy chứng nhận (đối với trường hợp phải cấp giấy chứng nhận) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

Trên đây là những tư vấn của Luật Tiền Phong. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc bạn vui lòng liên hệ hotline: 0916 162 618/ 0976 714 386 để được các Luật sư giải đáp.

Trân trọng!

============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386