Mất bao lâu để làm thủ tục xác định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất

Mất bao lâu để làm thủ tục xác định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất

Luật Tiền Phong – Khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất có đất bị thu hồi, tổ chức bồi thường phải làm thủ tục định giá để xác định giá đất bồi thường phù hợp. Vậy thủ tục này thực hiện tại cơ quan nào và thời gian mất bao lâu?

Quy trình xác định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
Quy trình xác định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

(Bài viết sau áp dụng với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội).

Để xác định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ số 18 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hồ sơ gồm có:

(Đối với trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn)

– Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện đề nghị xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (bản chính);

– Trích đo địa chính thể hiện các vị trí các thửa đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng; Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 thể hiện vị trí các thửa đất đề nghị điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền khi giao đất tái định cư (bản sao hợp lệ);

– Văn bản chấp thuận địa điểm bố trí tái định cư của UBND Thành phố đối với trường hợp tái định cư bằng đất (bản sao hợp lệ);

– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo hồ sơ có liên quan đến việc hoàn thành cơ sở hạ tầng đối với địa điểm đất bố trí tái định cư (bản sao hợp lệ nếu có).

Về thời hạn giải quyết:

– Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thuê đơn vị tư vấn;

– Trong thời hạn không quá 08 ngày làm việc đơn vị tư vấn có Chứng thư xác định giá đất;

– Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trình Hội đồng thẩm định xem xét;

– Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định họp và có văn bản thẩm định;

– Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện và trình UBND Thành phố phê duyệt trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc;

– Bước cuối cùng, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, UBND Thành phố quyết định phê duyệt.

Như vậy, tổng thời gian giải quyết theo quy định là 32 ngày làm việc. Tuy nhiên trên thực tế có thể kéo dài hơn do đặc thù công việc, điều kiện khách quan về nhân lực, về cơ sở vật chất của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính,…

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900 6289 hoặc hòm thư điện tử: contact@Luattienphong.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ trong mọi trường hợp có thể.

Comments

comments

Viết một bình luận