Phụ lục hợp đồng có giá trị như thế nào?

Phụ lục hợp đồng có giá trị như thế nào?

Luật Tiền Phong – Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên. Đó là căn cứ để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch, là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Trong nhiều trường hợp chúng ta thấy các bên có lập thêm phụ lục hợp đồng. Vậy phụ lục hợp đồng để làm gì, ghi nhận điều gì, có giá trị ngang với hợp đồng hay không?

Phụ lục hợp đồng có giá trị như thế nào?
Phụ lục hợp đồng có giá trị như thế nào?

Theo quy định tại Điều 403, Bộ luật dân sự 2015 khi quy định về phụ lục hợp đồng đã ghi nhận cụ thể như sau:

“1. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi”.

Như vậy:

–  Về giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng : Phụ lục hợp đồng  là một bộ phận của hợp đồng dân sự, có giá trị pháp lý như hợp đồng. Trường hợp phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng.

–  Về nội dung phụ lục hợp đồng: Phụ lục hợp đồng dùng để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng dân sự. Trường hợp phụ lục hợp đồng dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực. Quy định nội dung của hợp đồng và phụ lục hợp đồng phải thống nhất.

Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng và có giá trị ngang như hợp đồng. Các bên tham gia ký kết hợp đồng không những chỉ có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký kết, mà còn phải thực hiện đúng các nội dung được thể hiện trong bản phụ lục của hợp đồng.

Nếu vẫn còn những thắc mắc hoặc mong muốn được trao đổi đóng góp ý kiến với chúng tôi, xin vui lòng liên hệ 1900 6289. Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Tiền Phong luôn sẵn sàng trực tư vấn tiếp nhận các cuộc điện thoại tư vấn cũng như hỗ trợ về dịch vụ của khách hàng. Chúng tôi sẽ lựa chọn cho bạn phương án giải quyết tối ưu nhất.

Trân trọng!

Comments

comments

Viết một bình luận