Thay đổi người giám hộ có phải làm thủ tục?

Thay đổi người giám hộ có phải làm thủ tục?

Thay đổi người giám hộ có phải làm thủ tục?

Luật Tiền Phong – thay đổi người giám hộ có phải làm thủ tục không? Nếu có thì thủ tục thực hiện như thế nào?

1.  Thay đổi người giám hộ là gì?

Thay đổi người giám hộ là việc chuyển giao giám hộ từ người này sang người khác. Hay hiểu một cách đơn giản là việc một người chấm dứt giám hộ và người khác đăng ký giám hộ.

2.  Thủ tục thay đổi giám hộ như thế nào?

Như trên trình bày, thay đổi giám hộ là việc chấm dứt giám hộ và người khác đăng ký giám hộ. Do đó, sẽ có 2 hồ sơ cần thực hiện đó là chấm dứt và đăng ký giám hộ mới. Cụ thể như sau:

–  Hồ sơ chấm dứt giám hộ:

Thay đổi người giám hộ có phải làm thủ tục?
Thay đổi người giám hộ có phải làm thủ tục?

+ Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ theo mẫu số TP/HT-2012/TKCDGH tại Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

+ Quyết định công nhận việc giám hộ;

+ Danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ (nếu có);

–  Hồ sơ đăng ký giám hộ:

+ Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải ký vào giấy cử giám hộ;

+ Danh mục tài sản riêng của người được giám hộ do người cử giám hộ lập thành 3 bản trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng.

Đồng thời, khi đi làm thủ tục người đăng ký giám hộ phải xuất trình các giấy tờ:

+ CMND, hộ khẩu của người giám hộ, người cử giám hộ và người được giám hộ;

+ Giấy tờ chứng minh điều kiện của người giám hộ (chỗ ở, thu nhập…);

+ Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người giám hộ với người được giám hộ.

Nộp hồ sơ tại:

– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký giám hộ là cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục chấm dứt việc giám hộ.

– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người giám hộ cư trú là cơ quan có thẩm quyền tiến hành đăng ký việc giám hộ.

Bên cạnh việc tư vấn pháp luật, Luật Tiền Phong cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các vấn đề khác liên quan đến đất đai.

Liên hệ 1900 6289 để được hỗ trợ!

Comments

comments

Viết một bình luận