Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào?

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào?

Luật Tiền Phong – Rất nhiều cá nhân/ hộ gia đình/ tổ chức có nhu cầu sử dụng mảnh đất hiện đang sử dụng để thực hiện vào một nhu cầu khác. Khi đó, chủ sử dụng đất phải xin chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với nhu cầu cần sử dụng cũng như phù hợp với tình hình thực tế.

Chúng tôi sẽ tư vấn các quy định liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trong bài viết sau đây. Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc chi tiết hơn, vui lòng kết nối với chúng tôi qua đầu số 1900 6289!

1. Hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó chia ra 2 trường hợp lớn là:

+ Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, với các trường hợp phải xin phép thì người sử dụng đất phải làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng.

Hồ sơ đối với trường hợp này cần có:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục thực hiện:

Nghị định 43/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có quy định về trình tự, thủ tục thực hiện tại Điều 69 như sau:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất
Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Với từng trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể của tổ chức kinh tế hay hộ gia đình, cá nhân được quy định chi tiết về mức đóng tại Điều 5 Nghị định 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 1900 6289 hoặc hòm thư: contact@Luattienphong.vn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi trường hợp!

Comments

comments

Viết một bình luận