Tư vấn quy định mới nhất về thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Tư vấn quy định mới nhất về thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

(Luật Tiền Phong)tổ chức lễ hội  là hoạt động văn hoá tín ngưỡng hình thành hàng nghìn năm và được nhà nước Việt Nam ủng hộ cũng như có quy định để bảo tồn. Luật Tiền Phong tư vấn quy định mới nhất về thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội như sau: 

Thứ nhất, các lễ hội thuộc phạm vi phải xin cấp giấy phép tổ chức lễ hội trước khi tổ chức

Chính phủ có quy định danh mục các lễ hội trước khi tổ chức phải xin giấy phép bao gồm:

  • Lễ hội dân gian;
  • Lễ hội lịch sử, cách mạng,
  • Lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam.
  • Lễ hội tôn giáo do tổ chức Giáo hội hoặc chức sắc chủ trì.

Tư vấn quy định mới nhất về thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội
Tư vấn quy định mới nhất về thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Thứ hai, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 103/2009/NĐ-CP thì  việc tổ chức các lễ hội quy định Quy chế này, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây, phải được phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức lễ hội:

  • Lễ hội được tổ chức lần đầu;
  • Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn;
  • Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống;
  • Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức.

Thứ ba, hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức lễ hội

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội theo mẫu Luật Tiền Phong chuẩn bị giúp cho các bạn.
  • Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm.

 Thứ tư, trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội và thời hạn giải quyết 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội  được giải quyết tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 30 ngày làm việc. Các bạn nên chuẩn bị hai bộ hồ sơ để một bộ lưu có thể sử dụng tham khảo ở các lần sau.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức lễ hội; trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Luật Tiền Phong tư vấn và giải thích mọi băn khoăn của các bạn về thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội tại tổng đài 1900 6289, các bạn vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>>> Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

>>>> Diện tích được cấp sổ đỏ ở Hà Nội là bao nhiêu?

>>>> Dịch vụ hỗ trợ làm sổ đỏ lần đầu của Luật Tiền Phong

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

Comments

comments

Viết một bình luận