Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

(Luật Tiền Phong) – Doanh nghiệp xã hội là một loại hình doanh nghiệp mới lần đầu tiên được quy định trong luật doanh nghiệp 2014. Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp như thế nào, có quyền và nghĩa vụ gì và khác biệt cơ bản giữa doanh nghiệp xã hội và các loại hình … Đọc tiếpQuy định mới về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp của các quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Doanh nghiệp của các quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật Việt Nam?

(Luật Tiền Phong) – Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có 11 quyền và 9 nghĩa vụ được liệt kê ra nhiên trên thực tế doanh nghiệp có các quyền và nghĩa vụ gì khi thành lập và hoạt động tại Việt Nam? Luật Tiền Phong xin tư vấn trong bài … Đọc tiếpDoanh nghiệp của các quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD của doanh nghiệp

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD của doanh nghiệp

(Luật Tiền Phong) – chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là "cánh tay nối dài", là các đơn vị trực thuộc nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt đông sản xuất kinh doanh theo nhiều hướng, nhiều địa bàn khác nhau. Mở ra là một chuyện, nhưng đóng cửa … Đọc tiếpThủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD của doanh nghiệp

Tư vấn về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

Tư vấn về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

 (Luật Tiền Phong) –  tư vấn quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng cung ứng lao động và các hình thức hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài trong bài viết sau đây: Tư vấn về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi … Đọc tiếpTư vấn về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

Quy định về doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

Quy định về doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

(Luật Tiền Phong) –  tư vấn quy định của pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài trong bài viết sau đây: Quy định về doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm … Đọc tiếpQuy định về doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

Quy định về chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hạn động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Quy định về chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hạn động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Luật Tiền Phong) – Tư vấn quy định về chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hạn động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong bài viết sau để các bạn tham khảo: Quy định về chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hạn động đưa người lao động đi làm việc ở … Đọc tiếpQuy định về chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hạn động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tư vấn quy định mới nhất của pháp luật về doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tư vấn quy định mới nhất của pháp luật về doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Luật Tiền Phong) – tư vấn quy định mới nhất của pháp luật về doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong bài viết sau đây mời các bạn tham khảo: Tư vấn quy định mới nhất của pháp luật về doanh nghiệp cung ứng dịch … Đọc tiếpTư vấn quy định mới nhất của pháp luật về doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tư vấn về chính sách của Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tư vấn về chính sách của Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Luật Tiền Phong) – tư vấn về chính sách của Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài để các bạn hiểu và thực hiện cho đúng, qua bài viết cụ thể sau đây: Chính sách của nhà nước Việt nam về người lao động đi làm việc ở nước ngoài Nhà … Đọc tiếpTư vấn về chính sách của Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tư vấn quy định mới nhất về thủ tục  xin hồ sơ đi lao động ở nước ngoài

Tư vấn quy định mới nhất về thủ tục  xin hồ sơ đi lao động ở nước ngoài

(Luật Tiền Phong) – Thời gian qua có nhiều người gọi đến tổng đài 1900 6289 của luật Tiền Phong để xin tư vấn về hồ sơ và thủ tục xin đi lao động ở nước ngoài, để giúp các bạn dễ dàng hiểu được quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề … Đọc tiếpTư vấn quy định mới nhất về thủ tục  xin hồ sơ đi lao động ở nước ngoài

Quy định đối với lái xe, người điều hành vận tải và xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải

Quy định đối với người lái xe, người điều hành vận tải và xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải

(Luật Tiền Phong) tư vấn cụ thể cho bạn đọc các quy định của pháp luật đối với lái xe, người điều hành vận tải và xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải như sau: Quy định đối với người lái xe, người điều hành vận tải và xe ô tô hoạt động kinh … Đọc tiếpQuy định đối với lái xe, người điều hành vận tải và xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải