• Trang Chủ » Doanh nghiệp (Page 3)
  thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-buon-ban-thuoc-thu-y
  30 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền phong – Xin giấy phép kinh doanh thuốc thú y? Trình tự, thủ tục để xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc thú y ? Chúng tôi sẽ

  Xem thêm
  Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
  16 Tháng Sáu, 2017

  Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp tác xã được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở trong nước và

  Xem thêm
  Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
  10 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Việc nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu. Vậy với các sản phẩm văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thì việc nhập

  Xem thêm
  Xin gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo trên các bảng biển cỡ lớn
  10 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện đặt các biển quảng cáo cỡ lớn trên các phương tiện, các công trình có sẵn cố

  Xem thêm
  Đặt các biển quảng cáo lớn có cần xin phép?
  10 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Chúng ta có thể gặp khá nhiều các biển quảng cáo cỡ lớn trên đường đi được đặt ở khu cánh đồng, khu có vị trí

  Xem thêm
  Thủ tục về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
  5 Tháng Sáu, 2017

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã

  Xem thêm
  Đieu-kien-thanh-lap-truong-Trung-cap-nghe-tu-thuc
  3 Tháng Sáu, 2017

  Thủ tục thành lập trường Trung cấp nghề tư thục trên địa bàn thành phố ?  Trường trung cấp nghề tư thục loại hình cơ sở dạy nghề phổ biến,

  Xem thêm
  3 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong –  Từ ngày 01/06/2017 chính thức giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định 44/2017/NĐ-CP với các quy định cụ

  Xem thêm
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ
  3 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Tổ chức Khoa học và công nghệ hoạt động phải được cấp Giấy chứng nhận. Đây có thể coi là cơ sở, là điều kiện để

  Xem thêm
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ
  3 Tháng Sáu, 2017

  Luật Tiền Phong – Nhằm hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu thực hiện đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ thể hiện qua

  Xem thêm