Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ quỹ tín dụng nhân dân

(Luật Tiền Phong)Trong quá trình hoạt động của mình nếu Quỹ tín dụng nhân dân muốn thay đổi mức vốn điều lệ thì phải làm như thế nào? Chúng tôi xin gửi đến bạn đọc thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân.

Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân

Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân

1. Cơ sơ pháp lý thay đổi mức vốn điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân

 • Thông tư 05/2018/TT-NHNN ngày 12/03/2018 Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;
 • Thông tư 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân;
 • Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

2. Hồ sơ thay đổi mức vốn điều lệ quỹ tín dụng nhân dân

Khoản 1 điều 3 Thông tư 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 9 thông tư 05/2018/TT-NHNN ngày 12/03/2018 quy định về hồ sơ thay đổi mức vốn điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân như sau:

 • Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:
  • Mức vốn điều lệ hiện tại;
  • Mức vốn điều lệ dự kiến thay đổi;
  • Lý do và sự cần thiết của việc thay đổi mức vốn điều lệ.
 • Phương án tăng mức vốn điều lệ bao gồm tối thiểu các nội dung:
  • Nguồn sử dụng để bổ sung vốn điều lệ;
  • Nguồn sử dụng để hoàn trả vốn góp cho thành viên và mức độ đáp ứng các điều kiện để hoàn trả vốn góp cho thành viên (nếu có).
 • Phương án giảm mức vốn điều lệ bao gồm tối thiểu các nội dung:
  • Nguồn sử dụng để bổ sung vốn điều lệ (nếu có);
  • Nguồn sử dụng để hoàn trả vốn góp cho thành viên và mức độ đáp ứng các điều kiện để hoàn trả vốn góp cho thành viên;
  • Thời gian dự kiến hoàn thành việc giảm vốn điều lệ.
 • Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc thay đổi mức vốn điều lệ. Trường hợp đề nghị chấp thuận giảm mức vốn điều lệ, mức vốn điều lệ đề nghị giảm phải phù hợp với các quy định của pháp luật về vốn pháp định và có các phương án đảm bảo quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân;
 • Danh sách thành viên góp vốn và dự kiến được hoàn trả vốn trong năm theo Phụ lục số 01a (ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung) có xác nhận của quỹ tín dụng nhân dân;
 • Nghị quyết của Đại hội thành viên thông qua danh sách kết nạp thành viên mới, cho thành viên ra khỏi quỹ tín dụng nhân dân; quyết định khai trừ thành viên.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Quỹ tín dụng nhân dân lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Xem xét hồ sơ và ra quyết định

 • Trường hợp tăng mức vốn điều lệ:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ngân hàng Nhà nước ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân đối với trường hợp tăng mức vốn điều lệ.

 • Trường hợp giảm mức vốn điều lệ:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ngân hàng nhà nước có văn bản chấp thuận giảm mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân đối với trường hợp giảm mức vốn điều lệ. Tổ chức quỹ tín dụng nhân dân chỉ được thực hiện phương án giảm vốn điều lệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. (Chuyển đến bước 4)

Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Quỹ tín dụng nhân dân tiến hành giảm mức vốn điều lệ đã được chấp thuận

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Quỹ tín dụng nhân dân phải thực hiện giảm vốn điều lệ và gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thông báo đã hoàn tất việc giảm vốn điều lệ. Quá thời hạn này, Quỹ tín dụng nhân dân không thực hiện giảm vốn điều lệ, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hết hiệu lực.

Bước 5: Sửa đổi, bổ sung giấy phép với trường hợp giảm mức vốn điều lệ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo hoàn tất việc giảm vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với mức vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân.

Lệ phí làm thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ quỹ tín dụng nhân dân: 100.000 đồng.

Trên đây là phần tư vấn về thủ tục thay đổi vốn điều lệ quỹ tín dụng nhân dân của Luật Tiền Phong. Nếu có bất kì vướng mắc nào liên quan, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được giải đáp.

=====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386                               

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Hoặc có thể điều luật dẫn chiếu trong văn bản tại thời điểm bạn đọc đã thay đổi. Để được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ với luật sư qua email Contact@luattienphong.vn hoặc hotline 091 616 2618/ 0976 714 386.

0916 16 26 18 0976 714 386