• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử gồm những nội dung gì?

(Luật Tiền Phong) – Tổ chức được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải hoạt động theo đúng các nội dung đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, cấp phép. Giấy phép sẽ ghi nhận những nội dung cơ bản nhưng cũng là quan trọng nhất về nội dung, phạm vi hoạt động của tổ chức được cấp phép. Vậy cụ thể giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm những nội dung gì?

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử gồm những nội dung gì?

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử gồm những nội dung gì?

Những nội dung ghi nhận trên Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

(1)  Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2)  Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang tin điện tử tổng hợp;

(3)  Nội dung tin, loại hình thông tin, phạm vi cung cấp thông tin:

(3.1)  Nội dung thông tin cung cấp lên mạng: Nội dung thông tin, lĩnh vực cung cấp thông tin phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức.

Ví dụ: Tổ chức là Viện kiểm sát nhân dân thì nội dung tin sẽ là các thông tin về hoạt động của Viện, thông tin liên quan đến lĩnh vực tư pháp, kiến thức pháp luật,…

(3.2)  Phạm vi cung cấp thông tin: Trang thông tin điện tử nên phạm vi cung cấp sẽ là trên mạng internet.

(4)  Nguồn tin: Nguồn tin phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức xin cấp giấy phép và phải được sự đồng ý của các đơn vị này bằng văn bản. Tổ chức xin cấp phép phải nộp kèm văn bản về sự đồng ý này.

(5)  Số trang: 01 trang chủ.

(6)  Tên miền: Yêu cầu tên miền “.vn”

(7)  Địa điểm đặt máy chủ: Tổ chức phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(8)   Người chịu trách nhiệm chính:

+ Họ tên:

+ Số điện thoại (cố định và di động):

Người chịu trách nhiệm chính phải kê khai chính xác họ tên và thông tin liên hệ.

(9)  Trụ sở cơ quan:

Điện thoại: ……………………………….. Fax: …………………………. Email: ………………………………….

(10)  Giấy phép này có giá trị trong ……………….. năm.

Theo quy định thời hạn của giấy phép do tổ chức đề nghị xin cấp phép nhưng tối đa không quá 10 năm.

(11)  Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(12)  Cơ quan được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng phải thực hiện đúng các quy định tại 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp , sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; các văn bản pháp luật có liên quan hiện hành và những điều ghi trong Giấy phép này.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử gồm những nội dung gì?

Trên đây là thông tin chia sẻ của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386