• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Quy định mới nhất về chuyển vốn hoặc lợi nhuận ra nước ngoài

(Luật Tiền Phong) – Về nguyên tắc các hoạt động chuyển vốn hoặc lợi nhuận ra nước ngoài bắt buộc phải thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài.

 

Quy định mới nhất về chuyển vốn hoặc lợi nhuận ra nước ngoài

Quy định mới nhất về chuyển vốn hoặc lợi nhuận ra nước ngoài

Các khoản được chuyển ra nước ngoài gồm:

  • Vốn đầu tư trực tiếp khi doanh nghiệp giảm vốn đầu tư.
  • Vốn đầu tư trực tiếp khi chuyển nhượng dự án đầu tư.Khi kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư hoặc chấm dứt hợp đồng BCC hoặc chấm dứt hợp đồng PPP.
  • Tiền gốc, tiền lãi và chi phí vay nước ngoài.
  • Lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ở Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt tồn tại do chuyển nhượng dự án đầu tư làm thay đổi pháp nhân thì nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp vào nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

Quy định về chuyển nhượng vốn đầu tư

Khi nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp của mình trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thì không thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (áp dụng cho giao dịch giữa các nhà đầu tư cùng là người không cư trú hoặc cùng là người cư trú tại Việt Nam).

Trường hợp chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giữa các nhà đầu tư là người không cư trú và người cư trú tại Việt Nam thì phải thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Đối với hợp đồng BCC và hợp đồng PPP thì có hơi khác biệt: nếu giao dịch chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa các nhà đầu tư là người cư trú và người không cư trú thì đều phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Đồng tiền được sử dụng trong các giao dịch là ngoại tệ. Đồng ngoại tệ có thể được sử dụng để định giá và thanh toán giá trị chuyển nhượng.

Trong trường hợp việc định giá và thanh toán giá trị chuyển nhượng giữa người cư trú và người không cư trú, giữa người cư trú với nhau thì phải thực hiện bằng đồng Việt Nam. Quy định này được hiểu rằng người nước ngoài nếu cư trú tại Việt Nam trong thời gian đầu tư thì phải thanh toán hoặc định giá bằng đồng Việt Nam.

Luật Tiền Phong hỗ trợ nhà đầu tư:

  • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư (thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký mua lại phần vốn góp, mua cổ phần..), đàm phán hợp đồng BCC, Hợp đồng PPP.
  • Hỗ trợ thủ tục mở, quản lý tài khoản, báo cáo về tình hình sử dụng, quản lý ngoại hối.
  • Hỗ trợ thủ tục chuyển lợi nhuận cho nhà đầu tư về nước.

Vui lòng liên hệ luật sư điện thoại 091 6162 618 hoặc email Contact@luattienphong.vn để được hỗ trợ.

Xem thêm:

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386
error: Content is protected !!