• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư thì thực hiện chuyển tiền như thế nào?

(Luật Tiền Phong) – Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức hoặc cá nhân chuyển tiền vào Việt Nam như thế nào khi chưa được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam cấp các giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp nhận các hợp đồng BCC, hợp đồng PPP?

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư thì thực hiện chuyển tiền như thế nào?

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư thì thực hiện chuyển tiền như thế nào?

Nhà nước Việt Nam cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài chuyển tiền vào Việt Nam giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Nhà nước Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài được chuyển khoản những khoản tiền vào Việt Nam để lo các thủ tục pháp lý, liên quan đến việc xin cấp giấy phép đầu tư hoặc xin chấp thuận các hợp đồng BCC và PPP.

Tiền từ nước ngoài được chuyển vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam.

Mục đích của việc mở tài khoản sẽ được giám sát thông qua các giao dịch

Mục đích các khoản chi để phục vụ cho việc thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện chuẩn bị đầu tư.

Xử lý các khoản tiền đã chi giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ra thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài; có giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành hoặc hợp đồng PPP được kết, thì toàn bộ số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam thực hiện hoạt động chuẩn bị dự án đầu tư sẽ được sử dụng để:

  • Chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn góp.
  • Chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn vay. Nếu chuyển khoản này thành vốn vay thì doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài.Thời hạn của khoản vay được tính từ ngày dự án được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật về chuyên ngành hoặc theo ngày ký kết hợp đồng PPP, hoặc theo ngày mà các bên ký thỏa thuận vay nước ngoài, tùy thuộc vào ngày nào đến sau, cho đến ngày trả nợ cuối cùng.
  • Chuyển trả lại cho nhà đầu tư nước ngoài bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam sau khi đã trừ đi các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Nếu không được phép đầu tư vào Việt Nam thì xử lý như sau:

Trong trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ra thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp tại doanh nghiệp Việt Nam, hoặc không được cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, hoặc không ký được hợp đồng PPP, hoặc không tiếp tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, thì nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài số tiền còn lại bằng ngoại tệ hoặc được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài đối với số tiền đã chuyển vào Việt Nam và tiền lãi phát sinh, sau khi trừ đi các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Nhà đầu tư và các bên liên quan sẽ phải chuẩn bị các văn bản thỏa thuận và xuất trình các tài liệu chứng từ hợp lệ chứng minh số tiền đã chuyển vào Việt Nam, chứng minh những chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam, đảm bảo quy định về quản lý ngoại hối, đảm bảo quy định của pháp luật về đầu tư, đảm bảo quy định của pháp luật về kế toán, và các quy định khác của pháp luật.

Luật Tiền Phong hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lập tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, mở tài khoản để thực hiện các khoản chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tất toán các khoản này cho nhà đầu tư.

Vui lòng liên hệ luật sư điện thoại 091 6162 618 hoặc email Contact@luattienphong.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm:

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 6162 618

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386