Quy trình cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa

(Luật Tiền Phong) – Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh. Vậy quy định về việc cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa như thế nào?

Quy trình cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa

Quy trình cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa

1.  Một số quy định chung về quá cảnh hàng hóa

–  Ngoại trừ hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật thì hàng hóa được quá cảnh tại lãnh thổ Việt Nam và chỉ phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng theo quy định của pháp luật về hải quan.

–  Hàng hóa quá cảnh khi xuất khẩu phải là toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu.

–  Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp được gia hạn; trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất; phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh bị hư hỏng trong quá trình quá cảnh.

–  Đối với hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất hoặc phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh bị hư hỏng trong thời gian quá cảnh cần phải có thêm thời gian để lưu kho, khắc phục hư hỏng, tổn thất thì thời gian quá cảnh được gia hạn tương ứng với thời gian cần thiết để thực hiện các công việc đó và phải được cơ quan hải quan nơi làm thủ tục quá cảnh chấp thuận.

2.  Thủ tục cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa

(a). Đối với trường hợp quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép:

–  Văn bản đề nghị quá cảnh hàng hóa nêu rõ mặt hàng (tên hàng, mã HS, số lượng, trị giá); phương tiện vận chuyển; tuyến đường vận chuyển;

–  Hợp đồng vận tải;

–  Công thư đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của nước đề nghị cho hàng hóa quá cảnh gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Hình thức nộp hồ sơ:

Chủ hàng nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ Công Thương.

Quy trình cấp giấy phép:

–  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 3 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ) Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu chủ hàng hoàn thiện hồ sơ.

–  Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì trong thời hạn 7 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ) Bộ Công Thương có văn bản trao đổi ý kiến với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

–  Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản trả lời.

–  Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

–  Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương trả lời chủ hàng bằng văn bản.

(b)  Đối với trường hợp quá cảnh hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật

Hồ sơ đề nghị cấp phép:

Hồ sơ được chuẩn bị tương tự như với quy định tại trường hợp (a) như đã nêu trên.

Hình thức nộp hồ sơ:

Bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ Công Thương.

Quy trình cấp giấy phép:

–  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ) Bộ Công Thương có văn bản gửi chủ hàng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

–  Trong thời hạn 7 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ) Bộ Công Thương cấp Giấy phép quá cảnh cho chủ hàng.

–  Trường hợp không cấp Giấy phép quá cảnh, Bộ Công Thương có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

3.  Dịch vụ hỗ trợ của Luật Tiền Phong

Trong phạm vi dịch vụ yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi sẽ:

–  Tư vấn các quy định pháp luật hiện hành về vấn đề đang quan tâm của khách hàng;

–  Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu liên quan để thực hiện thủ tục;

–  Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước thẩm quyền, hướng dẫn/hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan (nếu có phát sinh);

–  Nhận kết quả và bàn giao đến khách hàng.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

0916 16 26 18 0976 714 386