Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Luật Tiền Phong tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài. 

Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài
Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Thứ nhất, quy định của pháp luật hiện hành về việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài (Điều 33 Luật nhập cảnh, quá cảnh, cứ trú của người nước ngoài tại Việt Nam)

– Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

– Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

– Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài. Cơ sở lưu trú khác có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ hai, hồ sơ khai báo tạm trú cho người nước ngoài

– Xuất trình các giấy tờ nhân thân như hộ chiếu, VISA,… của người nước ngoài tạm trú;

– Khai vào bản khai tạm trú theo mẫu: Phiếu khai báo phải được điền đầy đủ thông tin về danh sách người nước ngoài; thời gian lưu trú; địa điểm lưu trú,…;

– Lập danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú và nộp tại Công an phường xã sở tại và thông báo số lượng người nước ngoài tạm trú cho Công an phường, xã sở tại biết;

Người quản lý cơ sở lưu trú cần lưu giữ hồ sơ khai báo tạm trú cùng danh sách người nước ngoài tạm trú để xuất trình khi có yêu cầu.

Thứ ba, cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký khai báo tạm trú cho người nước ngoài là cơ quan công an xã, phường, thị trấn ( Cơ quan công an cấp xã) nơi cơ sơ lưu trú có trụ sở.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ tới tổng đài 1900 6289. 

Comments

comments

Viết một bình luận

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386