Thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng của Viện nghiên cứu

(Luật Tiền Phong) – Các tổ chức khoa học công nghệ được tổ chức dưới hình thức Viện nghiên cứu/ Trung tâm nghiên cứu,… đều được quản lý độc lập, có tài khoản ngân hàng, con dấu riêng. Tài khoản ngân hàng của tổ chức khoa học công nghệ là một trong các thông tin phải thông báo đến cơ quan thuế quản lý. Vậy thủ tục được thực hiện ra sao?

Thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng của Viện nghiên cứu

Thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng của Viện nghiên cứu

Các trường hợp phải thông báo tài khoản ngân hàng?

Viện nghiên cứu/Trung tâm nghiên cứu sau khi thành lập và mở tài khoản ngân hàng thì phải thông báo đến cơ quan thuế quản lý.

Ngoài ra, trường hợp Viện nghiên cứu/Trung tâm nghiên cứu có sự thay đổi như mở thêm tài khoản ngân hàng hoặc hủy không sử dụng tài khoản ngân hàng thì cũng phải thực hiện thông báo đến cơ quan thuế quản lý.

Thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng như thế nào?

Viện nghiên cứu/Trung tâm nghiên cứu (sau đây gọi là người nộp thuế) thực hiện kê khai các tờ khai:

  • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;
  • Bảng kê tài khoản ngân hàng mẫu số 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Người nộp thuế kê khai các thông tin theo các biểu mẫu và nộp trực tiếp đến Bộ phận một cửa cục thuế quản lý.

Mẫu tờ khai quý khách hàng có thể tại đây: Tờ khai bổ sung thông tin đăng ký thuế.

Trường hợp cần được Luật Tiền Phong tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục này và các thủ tục liên quan, vui lòng liên hệ 091 616 2618/ 0976 714 386.

========================

CÔNG TY LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

0916 16 26 18 0976 714 386