Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án

Luật Tiền Phong – Là một đơn vị luật với kim chỉ nam “chuyên nghiệp – tận tâm”, Luật Tiền Phong đã tham gia tư vấn, hỗ trợ giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai cho rất nhiều tranh chấp đất đai trên địa bàn cả nước. Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ khái quát trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án theo pháp luật hiện hành.

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án

Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án

Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án

Bước 1: Các bên xảy ra tranh chấp đất đai trước hết sẽ tự hòa giải hoặc thông qua hòa giải tại cơ sở.

– Trường hợp không hòa giải được thì các bên gửi Đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai đến UBND cấp xã nơi có đất đang xảy ra tranh chấp để hòa giải. UBND cấp xã có trách nhiệm mời các bên đến tiến hành hòa giải, lập biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành tùy trường hợp.

– Thời hạn hòa giải tại UBND cấp xã là 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu;

Bước 2: Trường hợp UBND cấp xã hòa giải tranh chấp không thành thì phải hướng dẫn các bên chuẩn bị hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án trong trường hợp quy định tại Điều 203 Luật đất đai 2013:

– Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

– Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai là tại UBND cấp có thẩm quyền và khởi kiện tại Tòa án.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền, cụ thể:

– Trường hợp chỉ tranh chấp một bất động sản thì Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết tranh chấp;

– Trường hợp tranh chấp nhiều bất động sản thuộc nhiều nơi khác nhau thì có thể nộp hồ sơ tại Tòa án nơi có một trong các bất động sản đó.

Bước 4: Tòa án có thẩm quyền sẽ xem xét để thụ lý hồ sơ của các bên.

– Tòa án sẽ dự tính số tiền tạm ứng án phí và thông báo cho người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí. Người khởi kiện phải nộp tạm ứng án phí trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.

– Các thủ tục giải quyết tại Tòa án được tiến hành theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai của Luật Tiền Phong:

– Tư vấn thủ tục hòa giải tại cơ sở, tại UBND cấp xã;

– Tư vấn xác định thẩm quyền cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai sau khi hòa giải tại UBND cấp xã;

– Tư vấn xác định thẩm quyền Tòa án giải quyết tranh chấp đất đai;

– Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại Tòa án;

– Xem xét, thẩm định tính pháp lý các giấy tờ của khách hàng;

– Đại diện khách hàng để bảo vệ Quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án;

– Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề khác liên quan;

Hãy liên hệ ngay với Luật Tiền Phong theo Hotline:091 616 2618/ 0976 714 386 để đăng ký dịch vụ và được tư vấn, hỗ trợ chi tiết.

============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

0916 16 26 18 0976 714 386