• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Bổ sung nội dung giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh của viện nghiên cứu

(Luật Tiền Phong) – Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện của viện nghiên cứu/trung tâm nghiên cứu (sau đây gọi chung là tổ chức khoa học và công nghệ) có nhu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin so với giấy chứng nhận hoạt động đã được cấp thì chi nhánh, văn phòng đại diện cần làm thủ tục điều chỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ. Quy định cụ thể về các trường hợp thay đổi, bổ sung Luật Tiền Phong sẽ hướng dẫn trong bài viết sau đây.

Bổ sung nội dung giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh của viện nghiên cứu

Bổ sung nội dung giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh của viện nghiên cứu

1.  Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục

–    Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

–   Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

–  Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

–  Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

2.   Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

–   Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động (theo mẫu);

–   Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh đã được cấp;

Đối với từng trường hợp thay đổi cụ thể cần các giấy tờ chứng minh đi kèm như sau:

–   Đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh:

+    Quyết định về thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

+    Giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản (bản sao chứng thực);

+    Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản (bản sao chứng thực).

–   Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh:

+    Giấy tờ chứng minh địa điểm trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh gồm: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh.

Yêu cầu:

Trụ sở là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

–   Đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh:

+    Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu);

+    Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ quản;

+    Lý lịch khoa học (theo mẫu);

+    Văn bằng đào tạo;

+    Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ.

Yêu cầu:

Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính thức tại văn phòng đại diện, chi nhánh.

–   Đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh:

+    Đơn đề nghị thay đổi giấy chứng nhận hoạt động;

+    Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.

–   Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh:

+    Đơn đề nghị thay đổi giấy chứng nhận hoạt động;

+    Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản;

Trường hợp cần bổ sung nhân sự để đáp ứng lĩnh vực hoạt động đề nghị bổ sung thì nộp hồ sơ gồm:

+    Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu);

+    Văn bằng đào tạo chuyên môn;

+    Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ.

Yêu cầu:

Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

Văn phòng đại diện phải có ít nhất 02 (hai) người có trình độ cao đẳng trở lên; chi nhánh phải có ít nhất 03 (ba) người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 (một) người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động. Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính thức tại văn phòng đại diện, chi nhánh.

3.   Trình tự thực hiện thủ tục

–   Nộp hồ sơ đề nghị:

Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ hoặ nộp qua đường bưu điện. 

–   Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và cấp Biên nhận cho tổ chức đề nghị.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị để sửa đổi, bổ sung. 

–   Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, xét tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

–   Nhận kết quả:

Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học đến nhận kết quả trực tiếp hoặc đăng ký để nhận qua đường bưu điện.

–   Lệ phí thủ tục được quy định như sau:

+    Thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.000.000 đồng.

+    Thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.500.000 đồng.

+    Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.000.000 đồng.

+    Thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.000.000 đồng.

+    Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh: 2.000.000 đồng.

 

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

*   Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386