Đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp

Đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp

1. ĐẶT CÂU HỎI 2. THAM KHẢO MỨC PHÍ 3. ĐẶT LỊCH GẶP LUẬT SƯ
1. ĐẶT CÂU HỎI
2. THAM KHẢO MỨC PHÍ
3. ĐẶT LỊCH GẶP LUẬT SƯ

(Luật Tiền Phong) – Kích cầu đầu tư là tổng hợp các biện pháp, chính sách, các công cụ pháp lý được sử dụng một cách có hệ thống và đồng bộ nhằm thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư  để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội trong một giai đoạn hay một thời kỳ nhất định. Vậy thủ tục đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp như thế nào?

Đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp
Đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp

1. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư

–  Văn bản đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư (theo Mẫu tại Phụ lục VI);

–  Hồ sơ dự án đầu tư đảm bảo các nội dung gồm:

+ Thông tin về chủ đầu tư của dự án;

+ Địa điểm đầu tư của dự án;

+ Giải trình sự cần thiết phải đầu tư, mục tiêu đầu tư, sự phù hợp về quy hoạch ngành, quy hoạch kinh tế – xã hội, quy hoạch đô thị;

+ Nội dung đầu tư;

+ Tổng mức đầu tư của dự án (chi phí xây lắp; chi phí thiết bị và chuyển giao công nghệ; chi phí khác; dự phòng phí);

+ Nguồn vốn đầu tư của dự án bao gồm: Vốn tự có của chủ đầu tư; vốn vay tổ chức tín dụng; nguồn vốn khác;

+ Các phương án tài chính, khả năng cân đối tài chính để thực hiện dự án;

+ Tiến độ thực hiện.

–  Văn bản chấp thuận cho vay của tổ chức tín dụng sau khi đã thẩm định tính khả thi của dự án;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính và 04 bộ bản sao.

2.  Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư

– Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư lập hồ sơ và gửi đến Sở Công thương quản lý. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Cán bộ Sở Công thương tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy biên nhận cho người nộp; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn, giải thích để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 2: Sở Công thương xem xét, giải quyết hồ sơ

+  Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương phối hợp với các cơ quan chuyên ngành có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa địa điểm đầu tư của dự án và lập biên bản làm việc.

+  Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực địa, Sở Công Thương và các cơ quan chuyên ngành có liên quan tổ chức họp xem xét, đánh giá sự phù hợp của dự án về: quy hoạch, yêu cầu quản lý ngành; tính khả thi của dự án; thẩm tra công nghệ đối với dự án; cho ý kiến về phần vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất cho dự án; các yêu cầu, điều kiện khác theo quy định.

+  Trên cơ sở cuộc họp đánh giá, Sở Công thương trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định chấp thuận cho dự án tham gia chương trình kích cầu đầu tư hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

Thời hạn để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu là 30 ngày làm việc kể từ ngày họp xem xét, đánh giá dự án. Quá thời gian trên, nếu chủ đầu tư dự án chưa nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh mà không có lý do chính đáng, Sở Công thương sẽ trả lại và kết thúc hồ sơ.

– Bước 3: Chủ đầu tư dự án căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ Sở Công thương để nhận kết quả.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong về thủ tục đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp. Mọi thắc mắc cần được tư vấn vui lòng liên hệ tổng đài 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

==============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

Comments

comments

error: Content is protected !!

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386