• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Điều kiện cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công

(Luật Tiền Phong) – Điều kiện cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do hết hạn hoặc do mất, rách nát,…Trình tự thủ tục cần thiết để thực hiện việc xin cấp lại giấy phép, thành phần hồ sơ cần có?
Trình tự thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được thực hiện như sau:

Điều kiện cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

      Điều kiện cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công                                     nhằm mục đích kinh doanh

1. Trình tự thực hiện xin cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

+ Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu bổ sung.

2. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

a) Thành phần hồ sơ:
Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:
+ Đơn đề nghị cấp lại.
+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.
c) Lệ phí:
– Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp mới, cấp lại do hết hạn, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần.
– Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công mục đích kinh doanh: 200.000 đồng/giấy/lần.

3. Cơ quan giải quyết cấp giấy phép kinh doanh rượu thủ công:

– Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

4. Lưu ý cần thiết khi xin cấp lại giấy phép kinh doanh rượu thủ công:

Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;
+ Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đối với trường hợp Giấy phép hết hạn: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

Luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài hãy gọi ngay 1900.6289
Luật Tiền Phong sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn
VP: Tầng 25 B1, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386