• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Mẫu báo cáo hoạt động xuất bản

(Luật Tiền Phong) – Một trong những nội dung mà các tổ chức hoạt động xuất bản cần tuân thủ trong quá trình hoạt động đó là hoạt động báo cáo định kỳ 6 tháng, báo cáo năm. Trong bài viết dưới đây, Luật Tiền Phong chia sẻ đến quý bạn đọc, khách hàng về mẫu báo cáo hoạt động xuất bản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mẫu báo cáo hoạt động xuất bản

Mẫu báo cáo hoạt động xuất bản

Mẫu báo cáo:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN…

NHÀ XUẤT BẢN

Số:……../BC-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…… tháng…… năm………

BÁO CÁO 

Hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm………

I.  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1.  Kết quả thực hiện xuất bản

STT

Nội dung 

Đơn vị tínhSố lượng
1Thực hiện đăng ký xuất bảnLượt
1.1Đăng ký xuất bảnXBP
1.2Được xác nhận đăng ký xuất bảnXBP
2Thực hiện xuất bản
2.1Sách Cuốn
Bản
2.2Xuất bản phẩm khác (các loại lịch, áp-phích, tờ rời, tờ gấp…)XBP
Bản
3Tổng số nộp lưu chiểu XBP
3.1Xuất bản phẩm đã xuất bản trong kỳ báo cáo XBP
Bản
3.2Xuất bản phẩm đã thực hiện xuất bản trước kỳ báo cáo nhưng chưa nộp lưu chiểuXBP
Bản
4Tổng số xuất bản phẩm có quyết định phát hànhXBP

2.  Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

3.  Khó khăn, vướng mắc và  kiến nghị

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM (nếu có).

Nơi nhận:

– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Cục XBIPH;

– Cơ quan chủ quản NXB;

– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên

, đóng dấu)

Trên đây là mẫu báo cáo hoạt động xuất bản. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386