Mẫu thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

Mẫu thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

(Luật Tiền Phong)   tư vấn mẫu thông báo thực hiện chương trình khuyến mại 

Mẫu thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ____________-

Tên thương nhân: Công ty TNHH/ Công ty cổ phần ________

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

 1. Tên chươngtrình khuyến mại: Giảm giá sản phẩm 
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ……………………………………………………………………………
 3. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….
 4. Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………..
 5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: ……………………………………………………………………………

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ………………………………………………………………………

 1. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………….
 2. Khách hàng của chươngtrình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………
 3. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): …
 4. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ………………………………………………..
 5. Nội dung chi tiếtcủa chươngtrình khuyến mại: …………………………………………………….
 6. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chươngtrình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chươngtrình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận.

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386