• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp

(Luật Tiền Phong) – Báo cáo tình hình hoạt động là một trong các nghĩa vụ của tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử phải thực hiện trong quá trình hoạt động của mình. Tổ chức thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Mẫu báo cáo tình hình hoạt động các tổ chức, khách hàng có thể tham khảo qua bài viết dưới đây.

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp

1.  Mẫu báo cáo tình hình hoạt động

TÊN CƠ QUAN , TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……., ngày….tháng …. năm…..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRÊN MẠNG

(từ tháng ___ năm___đến tháng___năm___)

Kính gửi: 

–  Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;
 –  Sở Thông tin và Truyền thông ___ (nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động)

1.  Thông tin về giấy phép

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số do…cấp ngày…tháng…năm

2.  Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép

–   Tên tổ chức, doanh nghiệp:

–   Địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

–   Họ tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp.

–   Tên miền:

–   Nội dung thông tin đang cung cấp, các chuyên mục chính;

–   Số lượng nhân sự tham gia qua thực hiện trang thông tin điện tử tổng hợp; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng nhân sự quản lý nội dung:

+ Số lượng nhân sự quản lý kỹ thuật:

–   Số lượng máy chủ hiện có đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng máy chủ đặt tại Việt Nam (ghi rõ nơi đặt):

+ Số lượng máy chủ đặt tại nước ngoài (nếu có):

–   Danh mục nguồn tin; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

–   Tần suất cập nhật tin, bài (tính bằng đơn vị/ngày); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

–   Lượt xem (PV/tháng); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

–   Lượt truy cập (UV/tháng); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

–   Các biện pháp quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

–   Số lượng đơn thư kiến nghị của các các nhân, tổ chức khác đối với thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp: nội dung kiến nghị, trình tự, kết quả giải quyết kiến nghị.

–   Các vấn đề về kỹ thuật đã gặp phải trong kỳ báo cáo (nếu có):

–   Kiến nghị, đề xuất (nếu có):

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
– Như trên;

– …..

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

2.  Dịch vụ hỗ trợ của Luật Tiền Phong

Quý khách hàng có thể liên hệ hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được các Luật sư/Chuyên viên tư vấn về các vấn đề, thủ tục pháp lý liên quan hoặc tham khảo quy định hiện hành về vấn đề này tại các bài viết của chúng tôi như: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử, Điều kiện cấp phép mở trang thông tin điện tử,…

Trong phạm vi dịch vụ yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi sẽ:

–  Tư vấn các quy định pháp luật hiện hành về vấn đề đang quan tâm của khách hàng;

–  Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu liên quan để thực hiện thủ tục;

–  Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước thẩm quyền, hướng dẫn/hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan (nếu có phát sinh);

–  Nhận kết quả và bàn giao đến khách hàng.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.03

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386