• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Những điều phải biết khi xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử

(Luật Tiền Phong) – Trong thế giới số của chúng ta hiện nay thì trang thông tin điện tử không còn xa lạ nữa. Các hình thức của trang thông tin điện tử cũng phong phú, phù hợp với nhu cầu sử dụng, mục đích và tính chất của nội dung chuyên trang. Vậy để có và hoạt động trang thông tin điện tử thì cần làm gì? Thủ tục cấp giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử như thế nào? Luật Tiền Phong chia sẻ quy định của pháp luật hiện hành trong bài viết dưới đây.

Những điều phải biết khi xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử

Những điều phải biết khi xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử

Nội dung chính của bài viết:

–   Điều kiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điển tử tổng hợp

–   Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

–   Thủ tục cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

–   Dịch vụ hỗ trợ của Luật Tiền Phong.

Trang thông tin điện tử tổng hợp là một hình thức của trang thông tin điện tử. Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan , tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

1.  Điều kiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điển tử tổng hợp

1.1. Điều kiện về doanh nghiệp, nhân sự

–  Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

–  Có tổ chức, nhân sự đáp ứng yêu cầu sau:

Đối với nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:

+  Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;

+  Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

Yêu cầu về nhân sự bộ phận kỹ thuật: Bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 01 người đáp ứng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

1.2.  Điều kiện về tên miền sử dụng của trang web

Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và đáp ứng quy định sau:

–  Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí;

–  Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam;

–  Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền;

–  Tên miền “.vn” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

1.3.  Điều kiện về kỹ thuật

Cần có những điều kiện về kỹ thuật như sau:

–  Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

–  Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

–  Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

–  Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

–  Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo các quy định trên.

1.4.  Điều kiện về an toàn, bảo mật thông tin

Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin theo quy định sau:

–  Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

–  Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

–  Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay các nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

2.   Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

Theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng thì hồ sơ xin cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp có một số tài liệu các bạn chuẩn bị theo mẫu. Tuy nhiên mẫu tài liệu chỉ hướng dẫn về hình thức văn bản và nêu ra một số nội dung căn bản cần phải có. Phần viết nội dung chi tiết sẽ là phần quan trọng nhất. Nếu nội dung càng rõ ràng, đầy đủ thì khâu bảo vệ, giải trình hồ sơ sau này sẽ không gặp khó khăn nhiều. Dưới đây là thành phần hồ sơ gồm 5 loại tài liệu các bạn cần chuẩn bị:

–  Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định);

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT

–  Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề nghị cấp phép: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể);

Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

–  Hồ sơ của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung:

+  Bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên;

+  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai;

+  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

–  Đề án hoạt động. Đề án bao gồm các nội dung chính:

+  Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;

+  Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang và đảm bảo quy định của pháp luật được nêu tại bài viết: Điều kiện cấp phép mở trang thông tin điện tử.

+   Địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam được thể hiện thông qua Hợp đồng thuê.

–  Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Ví dụ: Văn bản của Trung tâm tư vấn dịch vụ chống hàng giả cho đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp liên quan đến lĩnh vực chống hàng giả.

3.  Thủ tục cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

–  Tổ chức đề nghị nộp 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại mục (1) đến Bộ Thông tin và Truyền thông. Phương thức nộp hồ sơ có thể bằng một trong các hình thức sau phù hợp với quy định áp dụng tại từng tỉnh/thành phố:

+  Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép;

+  Thông qua hệ thống bưu chính;

+  Qua mạng Internet: Nộp trực tuyến tại cổng thông tin https://dichvucong.mic.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen

–  Sau khi hồ sơ nộp thành công, phòng chuyên môn của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét hồ sơ. Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc, trong trường hợp hồ sơ cần làm rõ thì Cục có văn bản nêu rõ yêu cầu cần giải trình.

4.  Dịch vụ hỗ trợ của Luật Tiền Phong

Trong phạm vi dịch vụ yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi sẽ:

–  Tư vấn, hướng dẫn cách thiết lập một trang thông tin điện tử với các nội dung cần có đúng theo quy định;

–  Tư vấn các quy định pháp luật hiện hành về vấn đề đang quan tâm của khách hàng;

–  Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu liên quan để thực hiện thủ tục;

–  Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước thẩm quyền, hướng dẫn/hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan (nếu có phát sinh);

–  Nhận kết quả và bàn giao đến khách hàng.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386