• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Những việc cần làm sau khi được cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử

(Luật Tiền Phong) – Tổ chức được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải hoạt động theo đúng các nội dung đã được phê duyệt và cấp phép. Ngoài ra, có một số các nghĩa vụ khác nữa mà tổ chức phải duy trì thực hiện trong quá trình hoạt động của mình. Bài viết sau đây, chúng tôi xin chia sẻ về những việc cần làm đối với đơn vị sau khi được cấp giấy thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Những việc cần làm sau khi được cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử

Những việc cần làm sau khi được cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử

Một là, hoạt động theo đúng các nội dung đã được cấp phép:

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải hoạt động theo đúng nội dung đã được phê duyệt, cấp phép, tuân thủ các quy định về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tại Điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Hai là, thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy phép khi có sự thay đổi:

–   Các trường hợp phải làm thủ tục thay đổi, bổ sung giấy phép:

Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:

+  Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp;

+  Thay đổi tên miền;

+  Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

+  Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;

+  Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;

+  Thay đổi, bổ sung loại hình dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp.

–   Hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung giấy phép gồm:

+   Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung giấy phép, trong đó yêu cầu nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung;

+   Các tài liệu chứng minh liên quan đến nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung.

Ví dụ 1: Trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chính, doanh nghiệp cần nộp các tài liệu chứng minh gồm:

*   CMND/CCCD của người chịu trách nhiệm chính mới;

*   Bằng cấp liên quan;

*   Hợp đồng lao động với doanh nghiệp;

*   Quyết định về việc bổ nhiệm vai trò chuyên môn.

Ví dụ 2: Trường hợp thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam, doanh nghiệp cần nộp:

*   Hợp đồng cung cấp dịch vụ máy chủ ảo

*   Giấy tờ pháp lý của đơn vị cung cấp dịch vụ máy chủ ảo.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Ba là, thực hiện chế độ báo cáo:

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

–   Cơ quan nhận báo cáo:

+  Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử);

+  Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.

–   Nội dung báo cáo định kỳ: theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm các nội dung theo giấy phép đã được cấp. Mẫu báo cáo các bạn có thể xem tại link sau.

–  Thời hạn báo cáo: gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

–  Hình thức gửi báo cáo: qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo địa chỉ sau:

Bốn là, gia hạn giấy phép trước khi hết hạn

–   Ba mươi (30) ngày trước khi hết hạn giấy phép, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp, gửi văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời hạn gia hạn kèm theo bản sao giấy phép đã cấp đến Bộ TTTT.

–   Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép thẩm định, cấp gia hạn giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

–   Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng , số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386