Quy định về đối thoại tại nơi làm việc

Quy định về đối thoại tại nơi làm việc

(Luật Tiền Phong) – đối thoại tại nơi làm việc lần đầu tiên được quy định tại luật lao động 2012 và là chế định văn minh góp phần xây dựng văn hoá nơi làm việc, giúp người sử dụng lao động và người lao động hiểu nhau hơn.

Bài viết sau đây chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn về quy định rất mới này.

Quy định về đối thoại tại nơi làm việc

Đối thoại nơi làm việc là gì?

Đối thoại tại nơi làm việc là hoạt động giữa người sử dụng lao động lao động và người lao động trong môi trường làm việc, ngoài giờ làm việc (hoặc trong giờ làm việc nhưng người sử dụng lao động bố trí đối thoại) với mục đích  nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc.

Đối thoại tại nơi làm việc phải được thể hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng quy chế dân chủ nới làm việc để ban hành áp dụng chung toàn công ty.

Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

Hai bên sẽ đối thoại về các vấn đề sau:

  1. Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.
  2. Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc.
  3. Điều kiện làm việc.
  4. Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động.
  5. Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao động.
  6. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Thủ tục đối thoại tại nơi làm việc

Mỗi 03 tháng người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại một lần. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bố trí địa điểm và các điều kiện vật chất khác bảo đảm cho việc đối thoại tại nơi làm việc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>> Quy định về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

>>> Người lao động được nghỉ ngơi như thế nào?

>>> Quy định mới nhất về xử lý kỷ luật lao động

>>> Khi nào người lao động phải bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động?

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

error: Content is protected !!
0916 162618