Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản khi ly hôn

Phân chia tài sản khi ly hôn

Luật Tiền Phong tư vấn phân chia tài sản khi ly hôn Vợ chồng cùng có nghĩa vụ xây dựng, tạo lập và phát triển kinh tế để duy trì cuộc sống vật chất và tinh thần của gia đình. Cũng chính vì lẽ đó mà khi ly hôn tài sản được phân chia theo … Đọc tiếpCác yếu tố ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản khi ly hôn

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386