• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Thay đổi thông tin trên giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 như thế nào?

(Luật Tiền Phong) – Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 khi có sự thay đổi về các nội dung đã được quy định tại giấy phép thì phải thực hiện thủ tục thay đổi hoặc bổ sung tương ứng. Quy định cụ thể về thủ tục này như thế nào? Hãy cùng Luật Tiền Phong theo dõi trong bài viết dưới đây.

Thay đổi thông tin trên giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 như thế nào?

Thay đổi thông tin trên giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 như thế nào?

Các trường hợp cần sửa đổi, bổ sung giấy phép:

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 khi có sự thay đổi về:

–   Tên doanh nghiệp;

–   Tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

–   Trụ sở chính khi doanh nghiệp chuyển đến tỉnh, thành phố khác.

Hướng dẫn hồ sơ thực hiện sửa đổi, bổ sung:

(1).  Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp không bị hạn chế về việc đổi tên sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được quyền đổi tên cho phù hợp với nhu cầu hoạt động của mình và có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký thay đổi đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Cũng theo đó, khi doanh nghiệp đổi tên thì đồng thời phải thực hiện thủ tục thay đổi đối với các giấy phép khác của doanh nghiệp. Trường hợp này, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 cần thực hiện thủ tục thay đổi đến cơ quan thẩm quyền là Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ đề nghị gồm:

–   Văn bản đề nghị sửa đổi nội dung giấy phép trong đó nêu rõ:

(*)  Nội dung sửa đổi: Thay đổi tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2;

(*)  Lý do sửa đổi: Do doanh nghiệp đăng ký đổi tên.

–   Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đã được cấp;

–   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản đăng ký thay đổi tên).

Thời gian giải quyết thủ tục: 15 ngày làm việc.

(2).  Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ đề nghị gồm:

–   Văn bản đề nghị sửa đổi nội dung giấy phép trong đó nêu rõ:

(*)  Nội dung sửa đổi: Thay đổi họ tên, số điện thoại, email liên hệ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2;

(*)  Lý do sửa đổi: Do doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật.

–   Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đã được cấp;

–   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật);

–   Hợp đồng lao động/Quyết định bổ nhiệm và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi.

Thời gian giải quyết thủ tục: 15 ngày làm việc.

(3).  Trường hợp doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác

Doanh nghiệp khi chuyển trụ sở đến tỉnh, thành phố khác dẫn đến cơ quan quản lý có sự thay đổi, do đó doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung của giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.

Hồ sơ đề nghị gồm:

–   Văn bản đề nghị sửa đổi nội dung giấy phép trong đó nêu rõ:

(*)  Nội dung sửa đổi: Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp từ ….. (địa chỉ cũ) đến ……(địa chỉ mới);

(*)  Lý do sửa đổi: Do doanh nghiệp thay đổi trụ sở.

–   Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đã được cấp;

–   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản đăng ký thay đổi trụ sở);

–   Các giấy tờ liên quan khác (nếu có) như: Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc chuyển trụ sở.

Thời gian giải quyết thủ tục: 15 ngày làm việc.

(4).  Các trường hợp thay đổi đặc biệt

–   Kể cả trong thời gian giấy phép của doanh nghiệp còn hiệu lực, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép khi:

+   Thay đổi 100% cổ đông sáng lập công ty cổ phần; thay đổi 100% thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;

+   Thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

–   Khi có sự thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên thì doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) và Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi đăng ký trụ sở hoạt động trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.

Dịch vụ hỗ trợ của Luật Tiền Phong:

Trong phạm vi dịch vụ yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi sẽ:

–   Tư vấn các quy định pháp luật hiện hành về vấn đề đang quan tâm của khách hàng;

–   Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu liên quan để thực hiện thủ tục;

–   Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước thẩm quyền, hướng dẫn/hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan (nếu có phát sinh);

–   Nhận kết quả và bàn giao đến khách hàng.

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng , số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386