• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Thủ tục xin tiếp tục hoạt động phòng khám sau thời gian bị đình chỉ

(Luật Tiền Phong) – tư vấn thủ tục xin phép cho phòng khám được tiếp tục hoạt động sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật qua tình huống sau: 

Phòng khám của tôi bị đình chỉ hoạt động 12 tháng kể từ ngày 4/9/2019 đến nay đã hết gian đình chỉ vậy chúng tôi có được hoạt động lại luôn không hay phải thực hiện thủ tục xin phép trước khi hoạt động?

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư Thông tư 35/2013/TT-BYT Thông tư quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động thì khi hết thời gian đình chỉ phòng khám phải thực hiện Thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật.

1. Hồ sơ đề nghị cho phép phòng khám tiếp tục hoạt động

– Đơn đề nghị được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

– Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc các biện pháp đã thực hiện để bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 Luật khám bệnh, chữa bệnh và các tài liệu liên quan;

–  Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2.Thủ tục cho phép phòng khám được tiếp tục hoạt động

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan ra quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ trong thời hạn 30 ngày làm việc và đăng công khai trên cổng thông tin điện tử khi ra quyết định tiếp tục hoạt động chuyên môn cho phòng khám.

Bước 3. Phòng khám nhận quyết định và đi vào hoạt động trở lại.

Mẫu đơn xin tiếp tục hoạt động phòng khám:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

……….., ngày     tháng     năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: …………………………………………………………..

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:………………………………………………………

Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh:………………………………………

Địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:………………………………………………

Họ và tên người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: ……………………………..

+ Chứng chỉ hành nghề số: ………………………………Nơi cấp:………………

+ Điện thoại: …………………………………….. Email ( nếu có):………………………………..

Bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật theo Quyết định số: …………………….

Lý do bị đình chỉ:……………………………………………………………………………

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1.

Bản sao Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

2.

Bản sao Quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật

3.

Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cho phép ………… được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

GIÁM ĐỐC / NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

Có thể bạn quan tâm: 

Vi phạm điều kiện khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi phép hoạt động phòng khám

Thủ tục xin tiếp tục được hành nghề khám chữa bệnh sau khi bị đình chỉ.

Những trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề y dược

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386