Ai có thể làm người giám hộ?

Ai có thể làm người giám hộ?

Luật Tiền Phong – Giám hộ có thể hiểu đơn giản là việc một người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người cần được giám hộ. Vậy pháp luật dân sự quy định như thế nào về điều kiện của người giám hộ? Họ là ai và có cần điều kiện gì đặc biệt hay không?

1.  Thế nào là người giám hộ?

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định theo quy định của pháp luật dân sự (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

Ai có thể làm người giám hộ?

Ai có thể làm người giám hộ?

Theo đó, người giám hộ là cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã, được Tòa án chỉ định hay được Tòa án chỉ định để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng cần được giám hộ.

Pháp luật quy định một cá nhân có thể giám hộ cho nhiều người.

2.  Điều kiện của người làm giám hộ

Theo quy định của pháp luật, người giám hộ có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Theo đó, điều kiện đối với từng chủ thể này được quy định như sau:

     2.1.  Điều kiện của người giám hộ là cá nhân

Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
  • Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.
  • Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

     2.2.   Điều kiện của người giám hộ là pháp nhân

Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

  • Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.
  • Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Thắc mắc về vấn đề pháp lý, không rõ về quy định của pháp luật hay có những vướng mắc đối với chính trường hợp của mình hoặc những người thân quen, hãy điện thoại đến hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 của Luật Tiền Phong để được các luật sư, chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ. Luật Tiền Phong cam kết: Tận tâm- Chuyên nghiệp!

0916 16 26 18 0976 714 386