Hướng dẫn công tác chuẩn bị tài liệu giấy tờ giải quyết tranh chấp đất đai 2019

Hướng dẫn công tác chuẩn bị tài liệu giấy tờ giải quyết tranh chấp đất đai 2019

(Luật Tiền Phong) – Bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu đến Quý bạn đọc về dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết trọn gói tranh chấp đất đai, bài viết này chúng tôi tiếp tục cung cấp cho Quý vị những hướng dẫn chi tiết về công tác chuẩn bị tài liệu giải quyết tranh chấp đất đai. Mời Quý vị tham khảo nội dung dưới đây:

Hướng dẫn công tác chuẩn bị tài liệu giải quyết tranh chấp đất đai

1. Tài liệu giấy tờ giải quyết tranh chấp đất đai gồm những gì?

Tranh chấp về quyền sử dụng đất thì phải có tài liệu về quyền sử dụng đất là đầu tiên để làm căn cứ chứng minh yêu cầu và làm cơ sở giải quyết tranh chấp.

Theo điều 100 Luật Đất đai 2013, được hướng dẫn bởi điều 18 Nghị định 43/2-14/NĐ-CP thì tài liệu giấy tờ về quyền sử dụng đất gồm có:

 • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất:
  • Bằng khoán điền thổ;
  • Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thẩm quyền; văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở có chứng nhận của cơ quan thẩm quyền chế độ cũ;
  • Bản di chúc hoặc thoả thuận tương phân di sản nhà ở được chứng nhận bởi cơ quan thẩm quyền chế độ cũ;
  • Giấy phép cho xây dựng nhà ở hoặc hợp thức kiến trục nhà ở; bản án của toà án.
  • Giấy tờ khác có chứng thực của cơ quan thẩm quyền chế độ cũ.
 • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ:
  • Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
  • Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp; b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập; c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ. 
  • Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
  • Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép.
  • Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
  • Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Bản sao giấy tờ về đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.

Đọc đến đây Quý bạn đọc sẽ cảm thấy khó hiểu phải không? đương nhiên là vậy vì trong khoảng 100 năm qua Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn chính quyền: chính quyền thuộc Pháp, chính quyền Việt Nam dân chủ cộng hoà (khi miền Nam đang trong giai đoạn thực hiện cuộc đấu tranh thống nhất đất nước); nhà nước CHXHCNVN hiện nay nên giấy tờ liên quan đến đất đai cũng vì thế mà có sự phức tạp đa dạng.

Tuy nhiên, chỉ cần Quý vị có được bất kỳ loại giấy tờ nào gắn liền với thửa đất, căn nhà của mình thì việc còn lại là của luật sư, chúng tôi sẽ đối chiếu đánh giá hiệu lực pháp lý của loại giấy tờ này để tập hợp trong hồ sơ hỗ trợ Quý vị giải quyết tranh chấp đất đai.

Ngoài tài liệu giấy tờ về đất nếu Quý vị có được các giấy tờ tài liệu chứng minh thời điểm, thời gian sử dụng đất như: biên lai nộp thuế đất, tờ khai xin cấp giấy chứng nhận, các văn bản thoả thuận, biên bản làm việc; hợp đồng, thoả thuận, bản vẽ hiện trạng, giấy tờ quy hoạch đất.. thì tập hợp lại trong hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai cũng rất tốt cho việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Tài liệu giấy tờ giải quyết tranh chấp đất đai cần bản sao hay bản gốc?

Đã nhiều người hỏi chúng tôi câu hỏi này, hẳn chúng ta đều hiểu rằng bản sao không được chứng thực sẽ không được coi là bằng chứng giải quyết vụ án của toà án, vì tính xác thực của bản sao là không đảm bảo. Do vậy tài liệu về đất đai cần thiết phải là bản chính (bản gốc), nếu vì lý do nào đó mà Quý vị không thể giữ được bản gốc hoặc không thể có được thì việc cung cấp bản sao trên giấy tờ còn xác nhận của chính quyền các thời kỳ cũng có thể được xem xét.

Nộp tài liệu giấy tờ đất đai cho ai và khi nào?

Luật Tiền Phong luôn duy trì nguyên tắc nên công khai mọi tài liệu mình có trong vụ tranh chấp để tạo điều kiện cho các bên hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu đủ và hiện trạng pháp lý vụ tranh chấp, đây là tiền đề để giải quyết vụ tranh chấp nhanh chóng và hiệu qủa. Các bên trong vụ tranh chấp càng hiểu rõ, hiểu đúng và đủ vấn đề thì càng dễ quyết định hoặc thoả thuận giải quyết vụ việc.

Tài liệu giải quyết tranh chấp đất đai cần công khai cho các bên trong quá trình làm việc tham gia giải quyết tranh chấp. Tuỳ giai đoạn chúng ta sẽ cung cấp tài liệu giấy tờ này cho cơ quan thẩm quyền tham gia giải quyết tranh chấp như UBND xã, Toà án…

Khi nộp hồ sơ Quý vị nên nộp bản sao và mang bản gốc để toà án đối chiếu, không nên nộp bản gốc vì tốt nhất người nên giữ bản gốc không ai khác chính là người sử dụng đất.

Công tác giám định tài liệu giấy tờ về đất đai trong vụ án

Khi tài liệu giấy tờ được một trong các bên đưa ra gặp phải sự nghi ngờ về tính xác thực, đương sự khác yêu cầu và được toà án chấp nhận yêu cầu là giám định thì toà án sẽ trưng cầu giám định theo các thủ tục được quy định tại luật tố tụng dân sự. Điều 102 quy định:  Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự”.

Về công tác trưng cầu giám định theo quy định của luật tố tụng dân sự hiện hành chúng tôi sẽ có bài viết hầu Quý vị độc giả trong một dịp khác. Kết luận giám định được coi là chứng cứ giải quyết vụ án.

Trên đây là một vài nội dung hướng dẫn Quý bạn đọc về công tác chuẩn bị tài liệu, hồ sơ giấy tờ giải quyết tranh chấp đất đai, chúng tôi mong sẽ mang lại những hiểu biết cần thiết cho Quý vị, mọi băn khoăn, thắc mắc về vấn đề này sẽ được chúng tôi tư vấn, giải đáp tại tổng đài 1900 6289.

>>>> Luật sư vấn giải quyết trọn gói tranh chấp đất đai

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG 

Hotline: 1900 6289 

Hotmail: contact@luattienphong.vn 

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386