• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện giấy phép mạng xã hội

(Luật Tiền Phong) – như chúng tôi đã chia sẻ về các nội dung liên quan đến việc thiết lập mạng xã hội, nhằm hỗ trợ cho khách hàng, Luật Tiền Phong xin tiếp tục chia sẻ đến khách hàng Mẫu báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng.

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện giấy phép mạng xã hội

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện giấy phép mạng xã hội

Như nội dung chúng tôi đã chia sẻ những việc tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội cần làm sau khi được cấp phép, một trong những việc đó là: báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hàng năm. Dưới đây là mẫu báo cáo theo quy định hiện hành.

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

____,ngày ___tháng___năm___

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG

(từ tháng ___ năm___đến tháng___năm___)

Kính gửi: 

–  Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;
 –  Sở Thông tin và Truyền thông ___ (nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động)

1.   Thông tin về giấy phép

Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số … do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày…tháng…năm……..

2.   Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép

–   Tên tổ chức, doanh nghiệp:

–    Địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

–   Họ tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội.

–   Tên miền:

–   Các loại hình dịch vụ đang cung cấp:

–   Số lượng nhân sự tham gia qua thực hiện mạng xã hội; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+  Số lượng nhân sự quản lý nội dung:

+  Số lượng nhân sự quản lý kỹ thuật:

–   Số lượng máy chủ hiện có đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+  Số lượng máy chủ đặt tại Việt Nam (ghi rõ nơi đặt):

+  Số lượng máy chủ đặt tại nước ngoài (nếu có):

–   Số lượng thành viên đăng ký sử dụng mạng xã hội đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

–   Số lượng thành viên thường xuyên sử dụng mạng xã hội đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

–   Quy trình, biện pháp quản lý, kiểm soát nội dung thông tin trên mạng xã hội.

–   Số trường hợp thành viên bị xử lý do vi phạm Thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ mạng xã hôi và các quy định khác của pháp luật có liên quan: hành vi vi phạm, biện pháp xử lý.

–   Số lượng đơn thư kiến nghị của các các nhân, tổ chức khác đối với thông tin trên mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp cung cấp: nội dung kiến nghị, biện pháp, kết quả xử lý đơn thư.

–   Kiến nghị, đề xuất (nếu có):

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
– Như trên;

– …..

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Trên đây là mẫu báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội Luật Tiền Phong xin chia sẻ. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386