Phân biệt công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP

Luật Tiền Phong – Hiện nay, không ít tổ chức, cá nhân vẫn còn bị nhầm lẫn giữa công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (ATTP). Vậy hai trường hợp này khác nhau như thế nào? Sau đây là giải đáp của Luật Tiền Phong về vấn đề này.

Phân biệt công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Phân biệt công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Thứ nhất, về định nghĩa:

– Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

– Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm  là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Thứ hai, về đối tượng phải công bố:

Dựa vào định nghĩa đã nêu ở trên, đối tượng phải công bố hợp quy và đối tượng phải công bố phù hợp quy định ATTP có sự khác nhau rõ rệt.

– Công bố hợp quy được áp dụng đối với thực phẩm đã qua chế biến đóng gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật;

– Công bố phù hợp quy định ATTP được áp dụng với các sản phẩm nêu trên nhưng trong trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Thứ ba, về thủ tục công bố:

  Thủ tục công bố hợp quy như sau:

Đánh giá hợp quy: Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh có thể tự đánh giá hợp quy hoặc thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy theo quy định của Bộ Y tế;

Đăng ký bản công bố hợp quy: Lập hồ sơ đăng ký công bố hợp quy và nộp tại Bộ Y tế;

Nhận kết quả: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Bản tiếp nhận công bố hợp quy.

   Thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm như sau:

Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm: Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh phải thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm và đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

Đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: Lập hồ sơ đăng ký công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và nộp tại cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:

+ Nộp tại Bộ Y tế đối với trường hợp thực phẩm chức năng; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và các sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

+ Nộp tại Sở Y tế đối với các trường hợp còn lại.

Nhận kết quả: Trong thời hạn 15 ngày làm việc ( đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là 30 ngày), cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Mọi thắc mắc về vấn đề công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP, vui lòng liên hệ với Luật Tiền Phong qua Hotline: 0916 162 618/0976 714 386.

Có thể bạn quan tâm:  Tư vấn xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩmCông bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 0916 162 618/0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

0916 16 26 18 0976 714 386