Mẫu Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

Mẫu Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

Luật Tiền Phong – Mẫu Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón. Hotline: 1900 6289

Mẫu số 05/TT: ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT

 ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

————————————————————–

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

REGISTRATION APPLICATION TO IMPORT FERTILIZER

 

Kính gửi: Cục Trồng trọt
To: Department of Crop Production

  1. 1.Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax của Thương nhân đăng ký nhập khẩu

(Name, address, tel., Fax of Organization, individual of registration for import):

  1. 2. Tên phân bón/nguyên liệu sản xuất phân bón

(Name of fertilizer/raw materials to produce fertilizer):……………………………………..

  1. 3. Số lượng nhập khẩu (Total quantity of import: ton/kg/lit):
  2. 4. Nhà sản xuất và nước xuất khẩu phân bón/nguyên liệu:

 (Fertilizer/raw materials imported from which country and Producer):………………………………….

  1. 5. Mục đích nhập khẩu (Purposes of import):

Ο Để khảo nghiệm (For testing) 
Ο Chăm sóc sân thể thao (Care for sports field)
Ο Cho khu vui chơi giải trí (Use for park/garden…)
Ο Phục vụ sản xuất (For production)
Ο Sử dụng trong các Dự án đầu tư (for projects)
Ο Quà tặng (Gift)
Ο Hàng mẫu (Samples)      
Ο Hàng hội chợ, triển lãm (Sample for fairs or exhibitions)
Ο Phục vụ nghiên cứu khoa học (For scientific research)
Ο Làm nguyên liệu sản xuất phân bón (As raw materials to produce fertilizer)

  1. 6. Thời gian nhập khẩu (Time of Import):……………………………………………………………
  2. 7. Cửa khẩu nhập khẩu (Border/gate for import):…………………………………………………
  3. 8. Các tài liệu nộp kèm theo (Materials attached):………………………………………………..

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến phân bón nhập khẩu (We commit to fulfil all the regulations according to the law in force concerned to import fertilizer).
Khi cần liên hệ theo địa chỉ: …, điện thoại: …, Fax: …., E-mail:….
(Please contact to address:…., telephone:…., Fax:…., E-mail:………):

Ngày (date)……..tháng (month)…… năm (year) ..….
Thương nhân xin đăng ký
(Ký tên, đóng dấu)

Organization/individual of registration
(Signed,Sealed)

Comments

comments

Viết một bình luận

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386