Một số điểm mới về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản nhập khẩu

Một số điểm mới về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản nhập khẩu

1. ĐẶT CÂU HỎI 2. THAM KHẢO MỨC PHÍ 3. ĐẶT LỊCH GẶP LUẬT SƯ
1. ĐẶT CÂU HỎI
2. THAM KHẢO MỨC PHÍ
3. ĐẶT LỊCH GẶP LUẬT SƯ

(Luật Tiền Phong) Kiểm tra chứng nhận về an toàn thực phẩm là hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, gần đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số  quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Luật Tiền Phong xin giới thiệu các điểm mới như sau:

Một số điểm mới về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản nhập khẩu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>>>>>> Phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

>>>>>>>Tư vấn xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

– Giảm thời gian xem xét giải quyết hồ sơ Giấy phép ATTP thủy sản xuất khẩu

Theo đó, thời gian xử lý hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với thủy sản xuất khẩu đã được rút ngắn hơn so với hiện nay, cụ thể:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra, chứng nhận phải thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định pháp luật;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc (theo quy định hiện nay là 05 ngày làm việc), cơ quan có thẩm quyền thông báo thời điểm dự kiến thẩm định tại cơ sở nhưng không quá 07 ngày (theo quy định hiện nay là 10 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Trong thời hạn 06 ngày làm việc (quy định hiện nay là 07 ngày), cơ quan có thẩm quyền thẩm tra Biên bản kiểm tra, thẩm định và thông báo kết quả tới cơ sở.

– Sửa đổi quy định về việc thu phí

Việc thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở và phí thẩm định cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu được thực hiện theo quy định theo Luật phí, lệ phí (hiện nay là theo Điều 48 Luật an toàn thực phẩm), quy định của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

– Sửa đổi về trình tự, thủ tục kiểm tra sau cấp giấy và kiểm tra đột xuất đối với cơ sở được cấp Giấy chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu.

Luật Tiền Phong chuyên cung cấp các thông tin pháp lý, tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý về xuất, nhập khẩu và các vấn đề khác mà doanh nghiệp quan tâm. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6289.

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386