Một số vấn đề về hợp đồng

Một số vấn đề về hợp đồng

1. ĐẶT CÂU HỎI 2. THAM KHẢO MỨC PHÍ 3. ĐẶT LỊCH GẶP LUẬT SƯ
1. ĐẶT CÂU HỎI
2. THAM KHẢO MỨC PHÍ
3. ĐẶT LỊCH GẶP LUẬT SƯ

Một số vấn đề về hợp đồng

Luật Tiền Phong – Hợp đồng là một trong các hình thức của giao dịch dân sự. Hợp đồng cần đảm bảo những nội dung gì? Hợp đồng có cần phải công chứng, chứng thực không? Trong bài viết sau, Luật Tiền Phong xin chia sẻ một số quy định của pháp luật về hợp đồng.

Một số vấn đề về hợp đồng
Một số vấn đề về hợp đồng

1.  Định nghĩa về hợp đồng và nội dung hợp đồng

–  Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
–  Nội dung của hợp đồng:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên, do đó hợp đồng có thể có các nội dung sau:

+ Đối tượng của hợp đồng;

+  Số lượng, chất lượng;

+  Giá, phương thức thanh toán;

+  Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

+  Quyền, nghĩa vụ của các bên;

+  Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

+  Phương thức giải quyết tranh chấp.

Việc nêu đầy đủ, chi tiết thông tin các nội dung về giao dịch dân sự sẽ đảm bảo quyền lợi cho các bên khi có tranh chấp xảy ra. Khi đó, việc giải quyết cũng sẽ dễ dàng hơn.

2.  Giao kết hợp đồng

Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo nguyên tắc và trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền, nghĩa vụ dân sự.

–  Về địa điểm giao kết hợp đồng:

Địa điểm giao kết hợp đồng do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng.

–   Về thời điểm giao kết hợp đồng:

+  Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết;

+ Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.;

+  Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

+  Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

–   Về hiệu lực của hợp đồng:

+  Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác;

+  Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Các vấn đề liên quan đến pháp lý, chúng tôi đều có thể hỗ trợ khách hàng. Trong việc xác lập, thực hiện các giao dịch, hợp đồng hãy để Luật Tiền Phong hỗ trợ. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề, soạn thảo hợp đồng đảm bảo tối ưu lợi ích cho khách hàng. Hãy tin tưởng và liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289!

 

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386