Quy định mới về dán nhãn năng lượng năm 2017

(Luật Tiền Phong) – Để triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiểểu quả, ngày 28/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2016 quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng. Luật Tiền Phong xin giới thiệu cơ bản nội dung Thông tư trên như sau:

Đối tượng điều chỉnh:

Thông tư này không áp dụng đối với các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng sau:

a) Hàng hóa, vật tư thiết bị tạm nhập – tái xuất; Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu;

b) Hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia công phục vụ xuất khẩu (không tiêu thụ trong nước);

c) Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân;

d) Hàng hóa nhập khẩu phi thương mại: Hành lý cá nhân, hàng hóa ngoại giao; hàng hóa tham gia triển lãm, hội chợ; Quà biếu, tặng; Hàng hóa, vật tư phụ tùng, linh kiện nhập khẩu đơnchiếc phục vụ mục đích sử dụng, thay thếtrong các công trình, dự án đầu tư, phục vụ công việc như hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đăng ký dán nhãn

Trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và gửi về Bộ Công Thương.

Hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng bao gồm:

a) Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu;

b) Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm;

c) Tài liệu chứng minh phòng thử nghiệm nước ngoài đã đáp ứng đủ điều kiện (Đối với trường hợp việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm nước ngoài);

d) Mẫu nhãn năng lượng dự kiến.

Doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp hoặc qua mạng điện tử. Sau khi gửi hồ sơ, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

Nội dung nhãn

a) Tên nhà sản xuất/nhập khẩu đầy đủ hoặc viết tắt;

b) Mã hiệu phương tiện, thiết bị;

c) Thông tin về mức tiêu thụ năng lượng;

d) Tiêu chuẩn hoặc quy định áp dụng.

Thu hồi nhãn năng lượng trong trường hợp

a) Mẫu nhãn năng lượng có thông tin sai lệch so với mẫu dự kiến tại hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng;

b) Mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện thiết bị cao hơn so với mức tiêu thụ năng lượng tại Giấy công bố dán nhãn năng lượng.

Quyết định thu hồi nhãn năng lượng được gửi đồng thời đến doanh nghiệp vi phạm, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Thông tư 36/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

Luật Tiền Phong hỗ trợ:

1/ Tư vấn pháp luật về lĩnh vực năng lượng, dán nhãn năng lượng;

2/ Tư vấn hoàn thiện hồ sơ dán nhãn năng lượng cho Quý khách;

3/ Đại diện nộp hồ sơ và xử lý các vấn đề, đảm bảo doanh nghiệp sử dụng nhãn năng lượng phù hhạnh phúc quy định của pháp luật;

4/Đại diện doanh nghiệp giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc dán nhãn năng lượng.

Vui lòng liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong tại 1900 6289 để được cung cấp thông tin chi tiết.

===============

BAN BIÊN TẬP TIN TỨC PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG 

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@Luattienphong.vn

Comments

comments

Viết một bình luận

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386