• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo Dự án Luật Bảo hiểm xã hội 2023

Luật Tiền Phong –  Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội đã có sự thay đổi trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn đọc các nội dung này.

Trong bài viết dưới đây, Luật Tiền Phong sẽ cung cấp thông tin cho bạn đọc thông qua các vấn đề chính sau đây:

 

  – Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?

  – Quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

  – Quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo Dự án Luật Bảo hiểm xã hội

  – Ý nghĩa của việc bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?

Trước hết, theo Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về khái niệm của bảo hiểm xã hội như sau: Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.” Bảo hiểm xã hội bao gồm hai chính sách là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tiếp theo, căn cứ tại quy định Khoản 2 Điều này, bảo hiểm xã hội bắt buộc được hiểu là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

2. Quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Đối tượng tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc được chia ra thành hai đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động, quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Cụ thể, người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

    – Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

    – Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

    – Cán bộ, công chức, viên chức;

    – Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

    – Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

    – Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

    – Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

    – Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

    – Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, theo Khoản 2, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người sử dụng lao động bao gồm:

    – Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; 

    – Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

    – Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

    – Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

3. Quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo Dự án Luật Bảo hiểm xã hội

Dự thảo Luật bổ sung thêm 3 đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc căn cứ tại căn cứ tại. điểm k, l, m Khoản 1 Điều 31 là:

    – Chủ hộ kinh doanh;

    – Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương;

    – Người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt (người lao động làm việc không trọn thời gian).

Những đối tượng trên đều được tham gia và thụ hưởng 5 chế độ của bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, Dự thảo Luật còn bổ sung thêm chế độ ốm đau, thai sản cho nhóm đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, căn cứ theo. Điều 54 của Dự thảo. Tại LBHXH 2014, nhóm đối tượng này mới chỉ đang được hưởng hai chế độ là chế độ hưu trí và tử tuất, cụ thể tại. Điều 53 và Khoản 1 Điều 66 Luật này. Theo bài viết Trang thông tin của Chính phủ, nếu Dự thảo Luật được thông qua thì sẽ có 100.000 người được hưởng thêm chế độ ốm đau và thai sản.

4. Ý nghĩa của việc bổ sung đối tượng tham gia chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Có thể thấy sự bổ sung thêm về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 28 – NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm. Tại điểm 2 Phần III: Nội dung cải cách của Nghị quyết đã nhấn mạnh: “… Rà soát, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt”. Bên cạnh đó, sự thay đổi này trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sẽ phù hợp với những quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019 số 45/2019/QH14, đồng thời đảm bảo gia tăng quyền lợi cho các nhóm đối tượng và tăng diện bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Trên đây là bài viết về quy định mới trong dự thảo luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, chúng tôi hi vọng rằng, bài viết cung cấp được các thông tin hữu ích cho Quý độc giả. Nếu bạn đọc có câu hỏi nào hoặc thắc mắc nội dung nào, vui lòng gửi đến hotmail: Contact@luattienphong.vn của Luật Tiền Phong để được luật sư giải đáp.

 

Ngoài ra, bên cạnh quy định bổ sung về đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc, Quý khách hàng cũng có thể quan tâm đến các nội dung khác được quy định mới trong Dự thảo Luật BHXH 2023, như quy định về chế độ thai sản. Để nắm rõ thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết (Tại đây).

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng , số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386