Quy định về chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hạn động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Quy định về chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hạn động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Luật Tiền Phong) Tư vấn quy định về chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hạn động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong bài viết sau để các bạn tham khảo:

Quy định về chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hạn động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Quy định về chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hạn động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1. Doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ cho không quá ba chi nhánh ở ba tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện một số nội dung trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ điều kiện sau:

a) Có quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh;

b) Chi nhánh phải niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ giao dịch thư điện tử tại trụ sở chi nhánh;

c) Có phân công cụ thể cán bộ, viên chức phụ trách hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phạm vi hoạt động của chi nhánh:

Chi nhánh Doanh nghiệp dịch vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không được thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

b) Thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao động, trừ trường hợp được doanh nghiệp ủy quyền.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, doanh nghiệp dịch vụ phải thông báo cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Chi nhánh phải báo cáo định kỳ, đột xuất và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Chi nhánh phải niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh và bản sao Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở chi nhánh.

>>> Tư vấn về chính sách của Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài

>>>  Tư vấn quy định mới nhất về thủ tục  xin hồ sơ đi lao động ở nước ngoài

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

Viết một bình luận

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386