Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

Luật Tiền Phong tư vấn cho bạn về thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế. 

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ky thuế
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thứ nhất, về hồ đăng ký thay đổi thông báo thuế

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế thì phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký thuế ( Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp). Nội dung thông báo bao gồm:

+  Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khi thay đổi thông tin thuế thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.), kèm theo :

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thứ hai, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết, lệ phí

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: 200.000 VNĐ ( Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp).

Mọi thắc mắc về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế xin vui lòng liên hệ tới tổng đài 1900 6289 để được giải đáp. 

 

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
0916 162618