• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Tư vấn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

(Luật Tiền Phong) –  Trong quá trình sử dụng đất người sử dụng đất có quyền đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất đầy hệ có thể khai thác hiệu quả tối đa giá trị quyền sử dụng đất. Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và được Luật Tiền Phong tư vấn trong bài viết sau đây:

Tư vấn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tư vấn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin phép trong một số trường hợp sau:

  • Chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất nông nghiệp;
  • Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
  • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
  •  chuyển đổi đất xây dựng công trình sự nghiệp đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Thủ tục cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét đơn xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên cơ sở hồ sơ gồm có:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
  • Giấy tờ nhân thân của chủ sử dụng đất như chứng minh nhân dân và hộ khẩu bản sao công chứng.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ xác minh thực địa thẩm định nhu cầu thực tế của chủ sử dụng đất và hướng dẫn cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Sau đó cơ quan này sẽ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chỉ đạo cập nhật chỉnh lý hồ sơ dữ liệu đất đai.

Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong trường hợp sử dụng cho dự án

Ngoài các loại hồ sơ như chúng tôi vừa nêu trên, Người chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho dự án cần phải nộp kèm biên bản xác minh thực địa và bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư trong đó nêu tính khả thi và hiệu quả kinh tế của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đối với những dự án cần thẩm định hoặc phê duyệt thì cần phải có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển nhượng sử dụng đất. Kèm theo hồ sơ phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc bản trích đo địa chính thửa đất cùng tờ trình và dự thảo quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nghĩa vụ tài chính trong trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Đối với các tổ chức kinh tế khi chuyển đổi từ đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thì khi chuyển sang đất kinh doanh thương mại thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá của loại đất sau khi chuyển đổi mục đích .

Các trường hợp được nhà nước giao đất nông nghiệp đã thu tiền sử dụng đất thì khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất doanh nghiệp phải nộp số tiền chênh lệch giữa hai loại giá đất là giá đất nông nghiệp và giá đất kinh doanh thương mại.

Nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất được phát sinh kể từ thời điểm 10 xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế. Trong vòng 30 ngày thì người xin chuyển đổi mục đích phải nộp ít nhất 50% tiền sử dụng đất theo thông báo. Trong vòng 60 ngày tiếp theo người sử dụng đất phải nộp tiếp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo để được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

>>> Tư vấn thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

 ================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

0916 16 26 18 0976 714 386