• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Tư vấn thủ tục xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội

(Luật Tiền Phong) – Hướng dẫn các bạn thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội theo quy định mới nhất như sau:

Tư vấn thủ tục xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội

Tư vấn thủ tục xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội

1. Thẩm quyền gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Sở Công thương hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp Khu chế xuất thành phố.

2. Điều kiện gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

  • Thương nhân nước ngoài vẫn còn hoạt động theo pháp luật tại quốc gia mà thương nhân đã thành lập;
  • Văn phòng đại diện không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Thủ tục gia hạn cần được thực hiện ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép thành lập văn phòng đại diện hết hạn.

3. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép văn phòng đại diện cần chuẩn bị

Cơ quan thẩm quyền chỉ yêu cầu văn phòng đại diện nộp 01 bộ hồ sơ nhưng Luật Tiền Phong khuyến nghị các bạn nên chuẩn bị 2 bộ để lưu  1 bộ.

Hồ sơ gồm các tài liệu:

  • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
  • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
  • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;
  • Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện.

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu không phải người đứng đầu của văn phòng đại diện đi nộp hồ sơ thì người đi nộp phải có giấy uỷ quyền.

4. Lệ phí hành chính nhà nước:

1.500.000 đồng/hồ sơ và thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

>>>Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội

>>>Tư vấn chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội

>>>Tư vấn thủ tục xin gia hạn giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386