Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo

(Luật Tiền Phong) –  Tư vấn điều kiện, trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo

1. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện:

  • Được thành lập và đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong các ngành nghề đăng ký kinh doanh có ngành nghề xuất khẩu gạo;
  • Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
  • Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
  • Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo có thể thuộc sở hữu của doanh nghiệp/hộ kinh doanh hoặc do thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật với thời hạn thuê tối thiểu 05 năm.

Lưu ý: Doanh nghiệp/hộ kinh doanh đã có Giấy chứng nhận không được cho thuê, cho thuê lại kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo đã được kê khai để chứng minh việc đáp ứng điều kiện kinh doanh trong đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của mình được thương nhân khác sử dụng vào mục đích xin cấp Giấy chứng nhận.

2. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm có:

  • Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo mẫu (tại đây)
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo (đối với trường hợp doanh nghiệp/hộ kinh doanh thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến) hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến (đối với trường hợp kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thuộc sở hữu của doanh nghiệp/hộ kinh doanh).

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo là: Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương.

Quy trình giải quyết hồ sơ của Bộ công thương

  • Sau khi nộp hồ sơ, Bộ Công Thương xem xét và già quyết hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc.
  • Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì Bộ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
  • Thời hạn của giấy chứng nhận được cấp là: 05 năm.

Các bài viết liên quan bạn đọc nên tham khảo:

Trường hợp xuất khẩu gạo không phải xin giấy phép

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận xuất khẩu gạo do thay đổi thông tin, bị mất

Những trường hợp bị thu hồi giấy phép đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Những việc bắt buộc phải làm sau khi được cấp giấy phép xuất khẩu gạo

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./GCN

, ngày… tháng năm 20…

 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số…/2018/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của…(tên thương nhân)…,

CHỨNG NHẬN:

Tên thương nhân:…………………………………………………………………………………

Tên thương nhân và tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) số…………. do……………………………. (tên cơ quan cấp)…cấp ngày…tháng…năm…

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

theo quy định tại Nghị định số…/2018/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

1. Chi tiết về địa điểm, sức chứa của kho chuyên dùng chứa thóc, gạo:…

2. Chi tiết về địa điểm, công suất của cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo:..

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến hết ngày…..tháng……năm 20…/

BỘ TRƯỞNG

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386