• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh viện nghiên cứu

(Luật Tiền Phong) – Viện nghiên cứu mở thêm chi nhánh hoặc văn phòng đại diện phải làm thủ tục xin cấp phép đến Sở Khoa học và Công nghệ và được cấp giấy chứng nhận khi đáp ứng điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, có những tình huống, lý do khách quan mà giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện bị hư hỏng, mất. Vậy thủ tục xin cấp lại trong trường hợp này thực hiện như thế nào?

Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh viện nghiên cứu

Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh viện nghiên cứu

1.   Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục

–   Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

–   Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

–   Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

–   Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

–   Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

2.   Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

–   Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động (theo mẫu);

–   Trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh bị mất:

+   Giấy xác nhận của cơ quan công an;

+   Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc đã đăng thông báo mất Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

–   Trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh bị rách, nát:

+   Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị rách, nát.

Lưu ý về yêu cầu:

–   Trường hợp mất Giấy chứng nhận, văn phòng đại diện, chi nhánh phải đề nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

–   Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, văn phòng đại diện, chi nhánh nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3.   Trình tự thực hiện thủ tục

–   Bước 1: Nộp hồ sơ

Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ hoặ nộp qua đường bưu điện. 

–   Bước 2: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và cấp Biên nhận cho tổ chức đề nghị.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị để sửa đổi, bổ sung. 

–   Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức khoa học. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

–   Bước 4:  Tổ chức đề nghị nhận kết quả theo phiếu hẹn. 

–   Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: 1.000.000 đồng

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

*   Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386