Mẫu chương trình đào tạo trình độ đại học

Mẫu chương trình đào tạo trình độ đại học

(Luật Tiền Phong) – Một trong các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học là chương trình đào tạo phải được thủ trưởng cơ sở đào tạo ban hành sau khi đã được hội đồng khoa học và đào tạo thông qua và sẽ thực hiện nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép mở ngành đào tạo. Pháp luật đưa ra một mẫu chương trình đào tạo trình độ đại học để các cơ sở tham khảo, trong đó đưa ra các nội dung cần thiết phải có trong chương trình. Luật Tiền Phong gửi đến quý bạn đọc mẫu chương trình đào tạo trình độ đại học này.

Mẫu chương trình đào tạo trình độ đại học
Mẫu chương trình đào tạo trình độ đại học
BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO:

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số …  ngày …tháng…năm… của Hiệu trưởng/ Giám đốc )

Tên chương trình: …………………………………..
Trình độ đào tạo: …………………………………….

Ngành đào tạo:      …………………………….; Mã số: ………………….

1. Mục tiêu

            – Mục tiêu chung

– Mục tiêu cụ thể: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, trình độ Ngoại ngữ, Tin học,…

  1. Chuẩn đầu ra (theo quy định tại Thông tư 07/2015)

2.1. Kiến thức

2.2. Kỹ năng

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá

4. Đối tượng tuyển sinh

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

6. Cách thức đánh giá

7. Nội dung chương trìn

STT/ mã số HP Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt) Khối lượng kiến thức

(LT/TH/Tự học)

Ghi chú
1.      Kiến thức giáo dục đại cương
  Học phần …      
  Học phần ….      
2.      Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1.            Kiến thức cơ sở ngành
  Học phần….      
  Học phần….      
2.2.            Kiến thức ngành
  Học phần….      
  Học phần….      
         
2.3.            Kiến thức chuyên ngành (nếu có)
  Học phần….      
  Học phần….      
         

8. Hướng dẫn thực hiện:

   

Thủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký  mở ngành đào tạo

(ký tên, đóng dấu)

Bạn có thể xem thêm: Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386