Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học

Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học

(Luật Tiền Phong) – Sau khi đáp ứng được các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học, cơ sở giáo dục có thể tiến hành làm hồ sơ mở ngành đào tạo. Vậy hồ sơ cần những gì và thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học ra sao?

Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học
Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học

1. Thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo

Điều 3 Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 quy định về thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo như sau:

 • Giám đốc đại học quốc gia được tự chủ quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học đối với các khoa trực thuộc, phân hiệu và các trường đại học thành viên khi đảm bảo các điều kiện quy định;

Thủ trưởng các cơ sở đào tạo đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc được giao quyền tự chủ mở ngành đào tạo được tự chủ quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học khi đảm bảo các điều kiện quy định.

 • Giám đốc đại học vùng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền quyết định mở ngành đào tạo khi đảm bảo các điều kiện quy định đối với các khoa trực thuộc, phân hiệu và các trường đại học thành viên.
 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép mở ngành đào tạo khi cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện quy định và không thuộc thẩm quyền của Giám đốc đại học quốc gia, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo và Giám đốc đại học vùng. Việc cho phép mở ngành đào tạo trong những trường hợp đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc trong những lĩnh vực đào tạo đặc thù do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

2. Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học

 • 02 bản chính công văn đề nghị mở ngành đào tao của cơ sở đào tạo (tóm tắt quá trình xây dưng đề án mở ngành đào tạo, khẳng định đảm bảo điều kiên ṃở ngành đào tạo theo quy đinh);
 • 02 bản chính quyết nghị của Hội đồng đại học (đối với phân hiệu, khoa trực thuộc đại học quốc gia, đại học vùng), Hội đồng trường (đối với các cơ sở đào tạo đại học công lập), Hội đồng quản trị (đối với các cơ sở đào tạo đại học ngoài công lập) về việc mở ngành mới;
 • 02 bản chính đề án mở ngành đào tạo đươc xây dựng theo Phụ lục IIIThông tư 22/2017/TT-BGDĐT bao gồm các nội dung chính:
  • Sự cần thiết mở ngành đào tạo;
  • Năng lực của cơ sở đào tạo (đôi ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu ngành đề nghị mở ngành đào tao; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình; hoat đ̣ông nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế);
  • Tóm tắt chương trình đào tao và kế hoach đào taọ (bao gồm cả đối tượng ̣và điều kiện tuyển sinh, dự kiến tuyển sinh trong 03 (ba) năm đầu);
  • Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề án mở ngành đào tạo;
 • 02 bản chính lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu theo mẫu tại Phụ lục IVThông tư 22/2017/TT-BGDĐT.
 • 02 bản chính phiếu tự đánh giá thưc hiện các điều kiên mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo theo phụ lục V Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT.
 • 02 bản chính minh chứng về nhu cầu xã hội đối với ngành dự kiến mở mới, bao gồm kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong cùng lĩnh vực ở địa phương, khu vực; ý kiến của những cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động, dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
 • Các minh chứng về xây dựng và thẩm định chương trình đào tao, bao ̣ gồm:
  • Quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo;
  • Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tao và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định);
  • Kết luận của Hội đồng thẩm định;
  • Văn bản giải trình của cơ sở đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng theo kết luận của Hội đồng thẩm định (nếu có).

3. Trình tự, thủ tục đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thủ trưởng cơ sở đào tạo chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế mở ngành đào tạo theo mẫu. Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về tính xác thực của các điều kiện mở ngành đào tạo đã xác nhận.

Sau khi thực hiện việc kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế, cơ sở đào tạo tiền hành thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cơ sở đào tạo gửi hồ sơ mở ngành đào tạo đến cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo.

Bước 3: Xem xét hồ sơ và ra quyết định

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo, cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo tổ chức xem xét hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo đầy đủ và đảm bảo các điều kiện theo quy định, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo ra quyết định cho phép mở ngành đào tạo;
 • Nếu hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo chưa đầy đủ, chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kết quả thẩm định và những nội dung chưa đảm bảo quy định.

Trên đây là những tư vấn của Luật Tiền Phong về thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học. Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tiếp của chúng tôi 1900 6289 để được các chuyên viên giải đáp.

Có thể bạn quan tâm:

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386