Mẫu danh sách giảng viên cơ hưu giảng dạy và cán bộ quản lý

Mẫu danh sách giảng viên cơ hưu giảng dạy và cán bộ quản lý

(Luật Tiền Phong) – Để làm thủ tục đăng ký liên kết đào tạo đại học, cơ sở giáo dục phải nộp  kèm hồ sơ một danh sách giảng viên cơ hữu giảng dạy và cán bộ quản lý. Luật Tiền Phong gửi đến quý bạn đọc mẫu danh sách để bạn đọc tham khảo.

Mẫu danh sách giảng viên cơ hưu giảng dạy và cán bộ quản lý
Mẫu danh sách giảng viên cơ hưu giảng dạy và cán bộ quản lý

Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU GIẢNG DẠY VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Ngành/chuyên ngành: ………………………………………………………………………….

Thời gian đào tạo: ……………………………………………………………………………….

Địa điểm đặt lớp: ………………………………………………………………………………..

1. Giảng viên cơ hữu của cơ sở chủ trì đào tạo (theo thứ tự từng môn)

TT Họ tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Giảng dạy môn/học phần Ghi chú
1
2
3
..

2. Giảng viên cơ hữu của cơ sở phối hợp đào tạo (theo thứ tự từng môn)

TT Họ tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Giảng dạy môn/học phần Ghi chú
1
2
3
..

3. Cán bộ quản lý tại cơ sở phối hợp hoặc đặt lớp đào tạo (theo thứ tự từng môn)

TT Họ tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ / chức danh Công việc quản lý Đơn vị công tác
1
2
..

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………., ngày     tháng     năm 20…..
Thủ trưởng cơ sở chủ trì đào tạo
(ký tên, đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm:

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386