• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Giấy phép hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hết hạn phải làm gì?

(Luật Tiền Phong) – Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp có thời hạn 3 năm. Vậy chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải làm gì khi giấ phép hết hạn mà điểm vẫn hoạt động?

Giấy phép hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hết hạn phải làm gì?

Giấy phép hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hết hạn phải làm gì?

Khi nào phải thực hiện gia hạn giấy chứng nhận?

Đối với các điểm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, nếu vẫn có nhu cầu duy trì hoạt động thì phải thực hiện thủ tục gia hạn trước khi giấy chứng nhận hết hạn. Thời hạn được xác định sau 3 năm kể từ ngày được cấp được ghi trên giấy chứng nhận.

Theo đó, chủ điểm phải thực hiện thủ tục gia hạn trước ít nhất 20 ngày trước ngày giấy chứng nhận hết hạn.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận:

Chủ điểm chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

–  Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận (theo mẫu quy định tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP);

–  Chứng thực chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của chủ điểm là cá nhân hoặc;

–  Chứng thực chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người quản lý trực tiếp và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận:

–  Nộp hồ sơ: Cơ sở nộp hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận cho đơn vị trước đó (Sở Thông tin truyền thông hoặc UBND quận/huyện) qua hình thức:

+ Nộp trực tiếp;

+ Qua bưu chính.

–  Cơ quan thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp quyết định gia hạn giấy chứng nhận cho đơn vị nếu đủ điều kiện.

Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối cho đơn vị đề nghị.

Thời gian giải quyết thủ tục là 5 ngày làm việc.

Số lần được gia hạn giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể được gia hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 06 tháng. Hết thời hạn này đơn vị nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải xin cấp giấy chứng nhận như trường hợp cấp mới.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận:

(Mẫu đơn áp dụng đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp. Trường hợp chủ điểm là cá nhân thì phần thông tin chung sẽ thay bằng thông tin cá nhân của chủ điểm).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

                                                              …….., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Kính gửi:

(Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố…………..
/Ủy ban nhân dân quận, huyện ……………)

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………..

–   Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………….

–   Điện thoại liên hệ: ………………..Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………

2.  Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Tên điểm: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………………………..

3.  Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số…….. cấp ngày………. tháng……….. năm …………

Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian đề nghị gia hạn: ………….tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có)

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức , doanh nghiệp) xin cam kết:

1.  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2.  Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

* Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386