Hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông trong bao lâu

Hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông trong bao lâu

Luật Tiền Phong – chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập có được tự do chuyển nhượng không hay trong khuôn khổ điều chỉnh của pháp luật? Bài viết sau đây,chúng tôi sẽ tư vấn về vấn đề này.

Hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông trong bao lâu
Hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông trong bao lâu

1.  Quy định về cổ phần của cổ đông sáng lập

Vốn điều lệ trong công ty được chia thành những phần bằng nhau và đó được gọi là cổ phần.
Các thành viên công ty sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

2.  Quy định hạn chế đối với cổ phần của cổ đông sáng lập

Với tư cách là những người đầu tiên thành lập công ty cổ phần, các cổ đông sáng lập phải đăng ký mua ít nhất 20% số cổ phần được chào bán.
Họ cũng chịu một số hạn chế trong việc chuyển nhượng cổ phần, nhằm đảm bảo các cổ đông sẽ không trốn tránh trách nhiệm, gắn bó cùng với sự phát triển của công ty, hạn chế đó là:
Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó. (khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp)
Điều này nghĩa là, trong thời hạn 3 năm, các cổ đông sẽ không thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác ngoài các cổ đông sáng lập. nếu như họ có nhu cầu muốn chuyển nhượng cho người ngoài thì sẽ phải được sự chấp thuận của Đại hồi đồng cổ đông.
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khi đạt được ít nhất 65% số phiếu có quyền biểu quyết trong tổng số dự họp đồng ý, số phiếu biểu quyết này không bao gồm số phiếu của cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần.
Các hạn chế này cũng sẽ bị bãi bỏ nếu quá thời hạn 3 năm, lúc đó, cổ đông sáng lập có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác, hoặc người ngoài công ty.
Mọi chi tiết về bài viết và các quy định có liên quan, xin vui lòng liên hệ tới số tổng đài tư vấn 1900 6289 hoặc qua hòm thư điện tử contact@luattienphong.vn để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ phía các luật sư, chuyên viên của chúng tôi.

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
0916 162618