Hướng dẫn công việc cần làm khi tham gia vụ án giải quyết tranh chấp đất đai 2019

Hướng dẫn công việc cần làm khi tham gia vụ án giải quyết tranh chấp đất đai 2019

(Luật Tiền Phong) – bài viết này nằm trong series bài viết hướng dẫn chi tiết việc giải quyết tranh chấp đất đai, mời Quý vị đón đọc nội dung chi tiết.

Hướng dẫn công việc cần làm khi tham gia vụ án giải quyết tranh chấp đất đai 2019

Hướng dẫn công tác chuẩn bị hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai

Nội dung này chúng tôi đã có một bài viết cụ thể, mời các bạn ấn vào đây để tham chiếu sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật để giải quyết tranh chấp đất đai

Giá trị quyền sử dụng đất thường lớn và tranh chấp đất đai liên quan đến quyền lợi của nhiều người, liên quan đến chỗ ăn ở, sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình nên pháp luật quy định trước khi khởi kiện tại toà án, các bên bắt buộc phải hoà giải tại UBND xã phường nơi có đất, đồng thời nhà nước cũng khuyến khích các bên tự hoà giải hoặc hoà giải thông qua hoà giải viên tại cơ sở.

Như vậy, hoà giải là khâu bắt buộc trước khi các bên đưa vụ tranh chấp ra toà án yêu cầu giải quyết. Khi vụ việc được toà án thụ lý thì việc giải quyết của toà án áp dụng theo quy định của luật tố tụng dân sự.

Hướng dẫn công việc nộp hồ sơ khởi kiện tại toà án có thẩm quyền

Hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai bao gồm:

 • Đơn khởi kiện.
 • Tài liệu giấy tờ về đất đai; Tài liệu giấy tờ liên quan đến tranh chấp (nếu có).
 • Biên bản hoà giải do UBND xã phường lập (là bắt buộc) và biên bản hai bên xác lập khi tự hoà giải nếu có.
 • Hồ sơ khởi kiện mỗi vụ tranh chấp lại có những loại tài liệu khác nhau, để được tư vấn cách thức chuẩn bị các bạn có thể liên hệ tổng đài chuyên về đất đai 1900 6289 của Luật Tiền Phong để được hướng dẫn cụ thể.

Quý vị có thể gửi trực tiếp hồ sơ khởi kiện tại bộ phận một cửa của toà án hoặc gửi qua bưu điện hoặc bên dịch vụ chuyển phát nhanh. Để chắc chắn hồ sơ của Quý vị được gửi đến toà án ở thời điểm cụ thể, quý vị nên yêu cầu bên chuyển phát nhanh cung cấp biên lai báo phát.

Hướng dẫn tham gia hoà giải tại toà án

Hoà giải tại toà án là thủ tục tố tụng bắt buộc do toà án tổ chức trong thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án. Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án sẽ mở phiên hoà giải giữa các đương sự trừ một số vụ việc không được hoà giải hoặc không thể tiến hành hoà giải.

Thành phần buổi hoà giải tại toà án gồm có: thẩm phán chủ trì buổi hoà giải, thư ký ghi biên bản; các bên đương sự (hoặc người đại diện hợp pháp hợp pháp của họ), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc người phiên dịch (nếu có). Ngoài việc kiểm tra căn cứo các bên tham gia hoà giải, thẩm phán chủ trì phải công khai giải thích quyền nghĩa vụ của các bên trong buổi hoà giải.

Về trình tự hoà giải vụ án giải quyết tranh chấp đất đai:

 • Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành để họ tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án;
 • Các bên đương sự được trình bày nội dung tranh chấp, bổ sung yêu cầu khởi kiện; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu khởi kiện và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);
 • Các bên được trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu phản tố của mình và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);
 • Các bên liên quan tham gia buổi hoà giải có quyền trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; trình bày yêu cầu độc lập của mình (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu độc lập của mình và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);
 • Người khác tham gia phiên họp hòa giải (nếu có) phát biểu ý kiến;
 • Sau khi các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày hết ý kiến của mình, Thẩm phán xác định những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất và yêu cầu các đương sự trình bày bổ sung về những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất;
 • Thẩm phán kết luận về những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất.
 • Thư ký toà án lập biên bản hoà giải đảm bảo nội dung biên bản phải có:
  • Ngày, tháng, năm tiến hành hoà giải
  • Địa điểm tiến hành hoà giải
  • Thành phần tham gia hoà giải
  • Ý kiến của các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự
  • Những nội dung đã được các đương sự thống nhất, không thống nhất.

 Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án dân sự thì Tòa án lập biên bản hòa giải thành. Biên bản này được gửi ngay cho các đương sự tham gia hòa giải.

Hướng dẫn việc cung cấp chứng cứ giải quyết vụ án tranh chấp đất đai

Các bên trong vụ án tranh chấp đất đai có quyền đồng thời là nghĩa vụ phải cung cấp chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình. Trường hợp không thể tự mình cung cấp chứng cứ thì có quyền làm đơn yêu cầu toà án hỗ trợ thu thập chứng cứ.

Trường hợp cần thiết, Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; hết thời hạn này mà không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là lý do miễn nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.

Hướng dẫn quy định về thẩm định tại chỗ giải quyết vụ án tranh chấp đất đai

Thẩm định tại chỗ là một trong các hoạt động tố tụng được thực hiện bởi người có thẩm quyền. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ với sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định và phải báo trước việc xem xét, thẩm định tại chỗ để đương sự biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định đó.

Việc xem xét, thẩm định tại chỗ phải được ghi thành biên bản. Biên bản phải ghi rõ kết quả xem xét, thẩm định, mô tả rõ hiện trường, có chữ ký của người xem xét, thẩm định và chữ ký hoặc điểm chỉ của đương sự nếu họ có mặt, của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng được xem xét, thẩm định và những người khác được mời tham gia việc xem xét, thẩm định. Sau khi lập xong biên bản, người xem xét, thẩm định phải yêu cầu đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng được xem xét, thẩm định ký tên và đóng dấu xác nhận. Thẩm phán có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an xã, phường, thị trấn nơi có đối tượng được xem xét, thẩm định tại chỗ hỗ trợ trong trường hợp có hành vi cản trở việc xem xét, thẩm định tại chỗ.

Người yêu cầu thẩm định phải nộp chi phí thẩm định tại chỗ theo quy định tại điều 155 Luật tố tụng dân sự 2015 nếu yêu cầu của họ không được tòa án chấp thuận.

Trường hợp yêu cầu Tòa án chia tài sản chung thì mỗi người được chia tài sản phải chịu phần chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo tỷ lệ giá trị phần tài sản mà họ được chia. Đối với các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác theo quy định của Bộ luật này thì người yêu cầu xem xét, thẩm định phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

Nếu cản trở người tiến hành tố tụng tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biên bản thẩm định tại chỗ được coi là chứng cứ để giải quyết vụ án tranh chấp đất đai.

Các bạn quan tâm có thể điện thoại đến tổng đài 1900 6289 của Luật Tiền Phong để đặt câu hỏi và được luật sư tư vấn cụ thể về việc tham gia giải quyết vụ án tranh chấp đất đai.

>>> Luật sư tư vấn giải quyết trọn gói tranh chấp đất đai

>>> Hướng dẫn thủ tục hoà giải về tranh chấp đất đai mới nhất 2019

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG 

Hotline: 1900 6289 

Hotmail: contact@luattienphong.vn        

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội  

Comments

comments

error: Content is protected !!
0916 162618